Twój slogan firmowy

oferta Orange dla członków OSP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Informujemy Druhny/Druhów, że Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

RP wspólnie z firmą Orange opracował ofertę dedykowaną dla członków OSP.

Szczegóły i warunki oferty zamieszczone są na stronie internetowej www.zosprp.pl

http://www.zosprp.pl/?q=content/oferta-sieci-komorkowej-dla-strazakow-osp

Strażacy ochotnicy mają możliwość korzystania za tej oferty po wejściu na stronę

www.orange.pl/ofertaspecjalna i zalogowaniu się ma stronę specjalnym kodem. Dla każdej

OSP wygenerowany został unikalny kod umożliwiający dokonanie 30 aktywacji.

W/w kody zamieszczone są w ,,systemie OSP" (www.osp.org.pl) w zakładce

,,kody do Orange".