Twój slogan firmowy

Uroczyste przekazanie sprzętu

archiwum aktualności

Przekazanie sprzętu dla OSP w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

16 października br. w Międzyrzeczu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego  i środków ochrony osobistej dla OSP z powiatu międzyrzeckiego nabytego w ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Wyposażenie jednostek ratowniczych OSP w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony środowiska”

Zadanie to realizujemy ponad 10 lat z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Uroczystość odbyła się po posiedzeniu Prezydium Zarządu w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu.
Uczestniczyli w niej:
- Pani Jolanta Fedak– prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze
- Grzegorz Gabryelski Starosta Powiatu, zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Międzyrzeczu
- Hubert Harasimowicz Lubuski Komendant Wojewódzki PSP
- Marek Harkot – Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu
-  członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL
-  wójtowie, Burmistrzowie

Sprzęt otrzymały następujące jednostki:

OSP Międzyrzecz Obrzyce
OSP Kęszyca Leśna.
OSP Pszczew
OSP Przytoczna
OSP Bledzew. 
OSP Templewo
OSP Świniary 
OSP Skwierzyna.
OSP Brójce
OSP Lutol Suchy

Ochotnicze Straże Pożarne to profesjonalne służby, ich społeczna działalność to fenomen dopełniający  system bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.
Dumni jesteśmy z naszych jednostek, z dobrego wyszkolenia druhów ochotników, dbałości o sprzęt i mienie, angażowanie się w sprawy społeczności lokalnych.

Aby OSP mogły skutecznie nieść pomoc i chronić nasze mienie niezbędna jest
należyta ochrona strażaka ratownika.
Powodzie,  ekstremalne zjawiska pogodowe, nadzwyczajne katastrofy ekologiczne – zwalczanie tych  zagrożeń  wymaga  posiadania specjalistycznego sprzętu, którego zakup przekracza możliwości finansowe gmin bo i zakres i zasięg interwencji przekracza granice gmin.

Stad działania naszego Zarządu  zmierzające do  pozyskania środków finansowych na dotacje dla OSP. 
Sprawdzonym Partnerem udzielającym dotacji od lat jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Fundusz wspiera Ochotnicze Straże Pożarne,  na szczeblu centralnym -  Narodowy,  a w województwie  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W ostatnich latach do jednostek OSP na terenie naszego województwa trafił sprzęt o wartości około 8.000.000,-z tego dotacje WFOŚiGW 4.000.000,-
Z dotacją Funduszu zakupiliśmy m.in.:
- 90 szt  specjalistycznych pomp
- 200 szt  aparatów ochrony dróg oddechowych
- 150 szt  Zestawów do ratownictwa medycznego
- 100 szt. zestawów do ratownictwa drogowego
- 1500 szt  specjalistycznych hełmów
- 1000 szt  ubrań specjalnych ochronnych
- 2000 par butów specjalnych