Twój slogan firmowy

Posiedzenie Prezydium Zarządu

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego

16 października br. w Międzyrzeczu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu.
Głównym tematem była informacja o przygotowywaniu wniosku na zakup średnich samochodów pożarniczych dla OSP w ramach programu RPO Lubuskie 2020.

Druh Edward Fedko przedstawił założenia osi priorytetowej 4 i działania 4.1 oraz 4.2 oraz wysokość kwot możliwych do pozyskania na przygotowywany projekt.
W ramach programu będzie możliwy zakup ok. 13 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP.

W związku z tym, że ponad 50 gmin złożyło wstępne deklaracje udziału w projekcie Prezydium zaproponowało kryteria pomocnicze do zastosowania przy wyborze jednostek OSP i Gmin, które zostaną wpisane do projektu.
Na każdy powiat przyznany będzie jeden samochód a ostateczną decyzję o wyborze OSP i Gminy podejmie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP po zasięgnięciu opinii Komendanta Powiatowego PSP

Kryteria wyboru zaproponowane przez Prezydium oraz zaproponowane przez Komendę Wojewódzką PSP podamy Państwu po uzgodnieniach i przyjeciu przez Prezydium

 

Pomocniczym kryterium będzie również współpraca z biurem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w zakresie handlu,  realizacja zadań statutowych i programowych przez jednostkę OSP.
Rozważane jest również dodatkowe kryterium – wysłanie przez OSP zgłoszenia w głosowaniu na członka Komitetu Monitorującego RPO.

Bezpośrednio po posiedzeniu odbyła się uroczystość przekazania sprzętu dla OSP z powiatu międzyrzeckiego nabytego z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze