Twój slogan firmowy

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódkziego ZOSP RP WL

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

30 listopada br. odbylo się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego. Tym razem gościnnie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Suelchowie. Posiedzenie prowadził Druh Edward FEDKO prezes. W posiedzeniu udział wzięli, opróczczlonków Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Druh Andrzej Brachmański, Przewodniczący Sądu Honorowego Druh Bernard Radny oraz Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Hubert Harasimowicz. Głównym tematem, posiedzenia była rozpoczynjąca się od 1 stycznia 2016 r. kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP i oddziałach Związku OSP RP. Od stycznia do marca odbywać się będą walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP, do końca czerwca Zjazdy Oddziałów Gminnych, do grudnia 2016 r. Zjazdy Oddziałów Powiatowych ZOSP RP. Ustalony został termin Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego - 25 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Na posiedzeniu podjęto kilka uchwał dotyczących planów działalności Oddziału Wojewódkziego na następny rok, ustalających limity odznaczeń korporaycjnych oraz przyjmujących Wytyczne do przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turneiju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Pryzjeto także plan współpracy ze Związkiem Straży Pożarnych Breandenburgii. W załączeniu zdjecia z posiedzenia.