Twój slogan firmowy

Zmiany w księgowości OSP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów ( o którym wspominałam podczas szkolenia w Kożuchowie), dotyczące prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów m.in przez jednostki OSP ( przy określonych warunkach). W załączeniu wysyłam link do rozporządzenia oraz link do strony, która informuje, jakie jednostki mogą skorzystać z uproszonej ewidencji. Bardzo proszę skarbników i Prezesów OSP o zapoznanie się z wymogami i zasadami prowadzenia nowej ewidencji.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2178/D2015000217801.pdf

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1665371.html

Jednostki OSP, które zdecyduje sie na zmianę prowadzenia księgowości, musi podjąć formalną decyzję, że rezygnuje z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz książki przychodów i rozchodów w trybie określonym w statucie, np. uchwałą zarządu. Jeśli chce wprowadzić tę zmianę w 2016 roku, to najpóźniej do 31 stycznia 2016 r. musi poinformować o zmianie właściwy jej Urząd Skarbowy.

W załączeniu przesyłam wzór uchwały zmieniającej sposób ewidencji księgowej oraz wniosek do Urzędu Skarbowego, którymi możecie się Państwo posiłkować przy przygotowaniu zmian.

Informuję tylko, że dokumenty nie zostały jeszcze zatwierdzone przez naszego prawnika. Mam nadzieje, że przejdą bez poprawek. Jeśli obecny wzór będzie wymagał korekty, poinformuje Państwa o tym.