Twój slogan firmowy

HARMONOGRAM zjazdów oddziałów Powiatowych ZOSP RP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Wojewódtzwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2016 r. przyjęło terminarz zjazdsów oddziałów powiartowych ZOSP RP na terenie naszego województwa,