Twój slogan firmowy

Dzień Strażaka w Gminie Szprotawa

E-Strażak Lubuski

Słoneczny dzień 6 maja 2016 r. zapisał się jako jeden z najważniejszych tegorocznych wydarzeń w Borowinie. W tym dniu współorganizowaliśmy Gminne Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się w kościele p.w. św. Bartłomieja w Borowinie, gdzie ks. Kapelan Przemysław Kaminiarz odprawił mszę w intencji wszystkich strażaków.

Następnie przy akompaniamencie Szprotawskiej Orkiestry Dętej odbył się przemarsz pododdziałów, pocztów sztandarowych, władz samorządowych, powiatowych i zaproszonych gości na główne uroczystości, które odbyły się na placu przed remizą w Borowinie.

Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha przywitał zaproszonych gości. Po czym Dowódca uroczystości druh Jan Marszałek złożył meldunek druhowi Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Janowi Chmielewskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystości zbiórki z okazji "Gminnych Obchodów Dnia Strażaka”. Burmistrz podziękował strażakom za ich trud i zaangażowanie w niesienie pomocy innym oraz życzył, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka zostały wręczone medale i odznaki, które otrzymali:

Złotym medal za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony: druh Ryszard Drewniak

Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

druh Józef Rubacha

druh Paweł Chylak

druh Jacek Stępień

druhna Marta Wojtkowiak

Odznaką Strażak Wzorowy zostali wyróżnienieni:

druh Stanisław Grędadruh

druh Sławomir Gręda

Srebrną Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zostali wyróżnieni:

druh Dominik Augustyniak

druh Piotr Dubiel

druh Eryk Habowski

druh Szymon Sobolewski

Brązową  odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zostali wyróżnieni:

druhna Patrycja Biernacka

druhna Zuzanna Knap

druhna Maja Firuta

druhna Hanna Załęska

W trakcie uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu pożarniczego marki Peugeot Boxer IUVO CARS wraz ze sprzętem pożarniczym. Kluczyki na ręce Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Browinie druha Damiana Becli wręczył burmistrz Józef Rubacha oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jan Chmielewski.

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego Peugeot Boxer IUVO CARS dla OSP Borowina został dofinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego, dotacji Samorządu Gminnego, darowizny Kółka Rolniczego w Borowinie oraz wkładu własnego OSP. Łączna wartość zakupu: 162 324 zł.

Na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem dh. Lucjana Cybulskiego został przekazany zestaw ratownictwa medycznego PSP – R1, który ufundował i wręczył Dyrektor Regionalnego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze Krzysztof Pawlak.

Podczas uroczystości ślubowanie wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej złożyli uczniowie klasy technikum mechanicznego z innowacją pożarniczą przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie. Wręczenia Aktów Ślubowania dokonał Prezes oddziału Zarządu Powiatowego dh Jan Chmielewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie Pan Andrzej Skawiński.

Następnie dla druhny Dominiki Jefimik i dh. Damiana Becli zostały wręczone do Prezesa dh. Adama Opryszaka z OSP Nowe Miasteczko Certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Zwieńczeniem obchodów Dnia Strażaka była zabawa strażacka która odbyła się dzień później czyli 7 maja 2016 r. na sali wiejskiej w Borowinie. Zabawę uświetniał zespół Adaty i Marcina Golonka, którego gorące rytmy powodowały, że parkiet szczelnie wypełniał się tancerkami i tancerzami. Natomiast stoły zostały suto zastawione smacznymi potrawami, które przygotowały tradycyjnie już Panie „Tulowianki” w Borowiny.

Wszyscy doskonale się bawili i opuszczali imprezę z uśmiechem na twarzy w większości gdy już widniało. A kto nie był niech żałuje...