Twój slogan firmowy

Projekt RPO podpsany

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Umowa o dofinansowanie projektu pt.” Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy" współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś. Priorytetowa 4 „ Środowisko i kultura”, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”.

W ramach projektu zaplanowano zakup 13 średnich samochodów ratowniczo –gaśniczych z wyposażeniem dla 13 jednostek OSP : OSP Lubiszyn, OSP Bobrowice, OSP Przyborów, OSP Międzyrzecz-Obrzyce, OSP Kowalów, OSP Rąpin, OSP Lubniewice, OSP Niekarzyn, OSP Siedlnica, OSP Zawada, OSP Trzebiechów, OSP Brzeźnica, OSP Złotnik oraz jeden samochód specjalnych operacyjny z funkcją ratowniczą do koordynacji działań ratowniczych na terenie woj. Lubuskiego dla ZW ZOSP RP WL w Zielonej Górze.