Twój slogan firmowy

Dotacje 2017

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Prezes OSP

Komendant Gminny Związku OSP

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Lubuskiego przekazuje informacje dot. dotacji do zakupu umundurowania i sprzętu na rok 2017.

  1. Od 2016 roku Związek OSP RP nie jest dysponentem dotacji z MSWiA. O dotacje z tego źródła należy wnioskować do Komend Powiatowych/Miejskich PSP .
  2. W bieżącym roku na wsparcie OSP przekażemy środki Związku OSP oraz dotacje z WFOŚiGW w Zielonej Górze.
  3. Aby uzyskać dofinansowanie należy dostarczyć wypełniony wniosek, zaopiniowany przez właściwe ogniwa Związku. Wniosek musi posiadać deklarację pokrycia pozostałych kosztów zakupu.
  4. Na skutek zmian ustawy o podatku Vat i objęcia obowiązkiem podatkowym Urzędów Gmin/Miast zmienia się sposób wystawiania faktur na zakupy z dotacją dla OSP. Faktury ze środków takich jak: dot. MSWiA, KSRG, WFOŚiGW mogą być wystawiane wyłącznie na dotowanego tj. jednostkę OSP. Znika pojęcie Płatnik , dotychczas używane przy częściowej odpłatności przez Gminę/Miasto.

W związku z tym należności, które będą pokrywana przez Gminę/Miasto muszą być przekazane OSP jako dotacje.

Bardzo proszę o uzgadnianie z Gminą/Miastem zakupów z dotacją aby uniknąć problemów przy fakturowaniu i rozliczaniu środków dla OSP.

Zakupy dokonywane bez dotacji fakturowane będą na tego kto płaci za fakturę.

  1. W związku z obowiązkiem sporządzania plików kontrolnych JPK od tego roku będzie wymagany od wszystkich jednostek OSP numer NIP.
  2. W załączeniu przekazujemy listę sprzętu z dotacją udzielaną przez Związek OSP oraz wzór wniosku – proszę zwrócić uwagę na nowe zapisy ( wytłuszczono). „Stare” druki nie będą przyjmowane. 
  3. W związku z tym, że w bieżącym roku uruchamiamy dotacji w terminie późniejszym , prosimy o podawanie rozmiarów na wnioskach. Dotyczy to w szczególności mundurów wyjściowych i koszarowych.
  4. Wypełnione i zaopiniowane wnioski należy składać do 10.02.2017 na adres:

Oddział Wojewódzki ZOSP RP WL, Ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra

 

20.02.2017 r. - UZUPEŁNIENIE:

Szanowni Państwo,

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z 16.02.2017 r. zmieniona została kwota dofinansowania do zakupu ubrania specjalnego ochronnego. Zamiast 950 zł będzie to 800 zł.

 

Na skutek tego należy założyć, że ubranie specjalne Aramix będzie dla odbiorcy końcowego nieco droższe


 

 

 

Lp.

Nazwa sprzętu

prognozowana

wysokość dopłaty

 

cena na 2017 r.*

 

1

Motopompa pływająca Niagara

5 550,00 zł

1 800,00 zł

 

2

Pompa szlamowa WT 30 z oprzyrządowaniem

7 150,00 zł

2 000,00 zł

 

3

Aparat ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu

6 100,00 zł

1 800,00 zł

 

4

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 kompletny

6 100,00 zł

1 800,00 zł

 

5

Piła do drewna MS 461 ("duża")

4 000,00 zł

1 000,00 zł

 

6

Piła do betonu i stali TS 420

4 000,00 zł

1 000,00 zł

 

7

Pilarka do drewna MS 26 ("mała")

2 800,00 zł

1 000,00 zł

 

8

Piła ratownicza MS 461-R

5 500,00 zł

1 500,00 zł

 

9

Radiotelefon przenośny Motorola analog.-cyfrowy komletny

2 200,00 zł

800,00 zł

 

10

Radiotelefon samochodowy Motorola analog.- cyfrowy kompletny

2 200,00 zł

800,00 zł

 

11

Wentylator oddymiający z modułem do mgły wodno-pianowej

6 500,00 zł

1 800,00 zł

 

12

Zestaw poduszek wysokociśnieniowych 8 bar
(2 poduszki, reduktor, sterownik, butla, para węży)

10 000,00 zł

2 500,00 zł

 

13

Rozpieracz kolumnowy (Holmatro, Lukas, Weber)

18.000 - 20.000

5 000,00 zł

 

14

Rozpieracz ramieniowy (Holmatro, Lukas, Weber)

18.000 - 40.000

5 000,00 zł

 

15

Nożyce hydrauliczne (Holmatro, Lukas, Weber)

20.000 - 40.000

6 000,00 zł

 

16

Sprzęt do ratownictwa techniczn. typ średni

40.000 - 60.000

10 000,00 zł

 

17

Defibrylator PHILIPS HeartStart FRx

7 000,00 zł

2 000,00 zł

 

18

Ubranie ochronne specjalne typ 7

3 200,00 zł

1 200,00 zł

 

19

Ubranie ochronne specjalne typ Aramix

2 200,00 zł

800,00 zł

 

20

Hełm bojowy

820,00 zł

300,00 zł

 

21

Buty strażackie sznurowane

520,00 zł

180,00 zł

 

22

Mundur wyjściowy OSP

500,00 zł

200,00 zł

 

23

Ubranie koszarowe 4-częściowe

400,00 zł

150,00 zł

 

24

Kurtka zimowa strażacka

560,00 zł

230,00 zł

 

25

Sprzęt wg indywidualnych uzgodnień z Biurem Zarządu

 

* cena na podstawie danych z lat ubiegłych; może ulec zmianie