Twój slogan firmowy

pismo Prezesa Pawlaka "Dziania na nowe czasy"

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

link do wypowiedzi Prezesa: tutaj

adres strony: http://www.zosprp.pl/?q=content/dzialania-na-nowe-czasy-%E2%80%92-waldemar-pawlak-2017-r