Twój slogan firmowy

IV Zjazd ZOSP RP WL

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego obradował 1 kwietnia w Sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Konkatedrze Święte Jadwigi. W starym zabytkowym kościele zgromadziło się wielu strażaków, uczestników zjazdu, oprawę zapewniła orkiestra OSP Siedlice, oraz liczne sztandary ze Sztandarem Zarządu na czele.

Po mszy kolumna pomaszerowała ulicami miasta do Urzędu Marszałkowskiego. Pięknie prezentowali się strażacy w mundurach galowych, w szyku prowadzonym przez orkiestrę i poczty sztandarowe, budzili podziw i zachwyt mieszkańców.

Zjazd rozpoczął obrady o godzinie 12.00. Wśród zaproszonych osób swoja obecnością zaszczycili nas:

Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego

Wiesław Golański – dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP

Katarzyna Osos – poseł na Sejm

Alicja Makarska – Wicemarszałek województwa Lubuskiego

Robert Paluch – Wicewojewoda Lubuski

Jolanta Fedak – Prezes WFOŚiGW

St. bryg.Sławomir Klusek – Lubuski komendant Wojewódzki PSP

Jiri Henc i Pavel Vesely – władze Związku Straży Pożarnych Usteckiego Kraju z Czech

Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych, Starostowie, wójtowie i wielu inny ważnych gości.

Zjazd podsumował ostatnią kadencję 2012-2017. Do najważniejszych dokonań zaliczamy:

- pozyskanie znaczących środków finansowych na poprawę wyposażenia OSP w sprzęt, mundury i środki ochrony osobistej

- poprawę stanu remiz strażackich poprzez dofinansowanie remontów i modernizacji obiektów

- poprawę wyszkolenia członków OSP oraz MDP

- opracowanie Strategii Rozwoju OSP na terenie województwa lubuskiego na lata 2014-2020

- przygotowanie wniosku unijnego w ramach RPO Lubuskie 2020 na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

- złożenie projektu zmiany ustawy o emeryturach, rentach.. przyznającego dodatki do emerytura za wieloletnią służbę w OSP

- przygotowanie Suplementu Monografii Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL za lata 2012-2022.

Zjazd zakończył wspólny obiad w Palmiarni Zielonogórskiej

 

IV Zjazd wybrał nowe władze Oddziału na kadencję 2017-2022

W skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego weszli:

Edward Fedko – Prezes

Alicja Makarska – Wiceprezes

Lech Cabel – Wiceprezes

Ryszard Klisowski - Wiceprezes

Członkami Prezydium zostali przedstawiciele wszystkich powiatów:

- Władysław Brzechwa

- Stanisław Chabza

- Przemysław Gliński

- Hubert Harasimowicz

- Henryk Inglot

- Stanisław Książek

- Edwin Łazicki

- Tadeusz Ostrowski

- Leszek Parandyk

- Stanisław Radkiewicz

- Piotr Radny

- Mariusz Zalewski

Zarząd stanowią Druhny i Druhowie:

- Jan Babiarz

- Jolanta Fedak

- Adam Jaskulski

- Krystian Kosela

- Józef Kruczkowski

- Wiesław Leśko

- Dariusz Maksymowicz

- Piotr Mazur

- Andrzej Ogrodnik

- Kazimierz Puchan

- Marek Radzik

- Edward Skobelski

- Roman Sondej

- Paweł Wcisło

- Karol Wiler

- Mieczysław Witczak

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego:

- Helena Sagasz - Przewodnicząca

- Andrzej Bryszewski

- Marcin Dederek

- Adam Majewicz

- Krzysztof Nowak

-Józef Spychała

- Andrzej Staroszczuk

 

Skład Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego:

- Bernard Radny - Przewodniczący

- Ludomierz Czwojda

- Dominika Konieczna

- Zdzisław Marcińczak

- Jerzy Wrzesień

Delegaci na XIV Zjazd Krajowy Związku OSP RP:

- Andrzej Brachmański

- Lech Cabel

- Elżbieta Polak

- Józef Spychała