Twój slogan firmowy

Podpisanie umowy na dostawy

Projekt unijny zrealizowane

W dniu 19.05.2017 r została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Moto-Truck" Leszek Chmiel z siedzibą w Kielcach, na dostawę 13 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, zakupywanych w ramach projektu „” Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.