Twój slogan firmowy

Przekazanie zestawów średnich

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

W dniu 31.08.2017 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu odbyło się uroczyste przekazanie średnich zestawów ratownictwa technicznego dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W uroczystości brały udział:

- W zastępstwie Prezes WFOŚiGW Jolanty Fedak, Wiceprezes WFOŚiGW Łukasz Pabierowski

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Międzyrzeczu, Starosta Międzyrzecki - Grzegorz Garbyelski

- Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego w Międzyrzeczu, Burmistrz Międzyrzecza -Remigiusz Lorenz

- Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu - Marek Harkot

oracz przedstawiciele jednostek OSP, które otrzymały sprzęt, to jest:

1. OSP Kaława

2. OSP Bledzew

3. OSP Lubczyno

4. OSP Kargowa

5. OSP Rusinów

6. OSP Mościce

W skład średniego zestawu wchodzi:

- pompa hydrauliczna Lukas typ P 630 S W komplecie 2 węże hydrauliczne

- rozpieracz ramieniowy Lukas typ SP 333

- nożyce hydrauliczne Lukas typ S 510

Sprzęt dostarczyła firma Fire Max Sp. Z o.o. Warszawa