Twój slogan firmowy

Strategia Rozwoju OSP

archiwum aktualności

Zarząd rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju OSP na teenie województwa lubuskiego na lata 2014-2020. Będzie to dokument, w którym pokażemy rolę OSP w systemie bezzpieczeństwa województwa, zdiagnozujemy braki i potrzeby jednostek OSP w zakresie wyposażenia w sprzet, samochody, środki ochrony osobistej, a także potrzeby szkoleniowe, zwłaszcza szkoleń specjalistycznych w tym kpp. Pokażemy także stan remiz strażackich i potrzeby w zakresie remontów, modernizacji, rozbudowy i budowy nowych obiektów. Dokument posłuży do ubiegania się o środki finansowe na realizację potrzeb OSP w powyższym zakresie, przede wszystkim do aplikowania o środki z Samorządu Województa Lubuskiego i Unii Europejskiej

Powołany został zespół roboczy do przygotowania Strategii:

Lech Cabel                       wiceprezes Zarządu

Elżbieta Polak                   dyrektor Zarządu Wykonawczego

Mieczysław Witczak          członek Prezydium Zarządu

Jarosław Śliwiński             dyrektor WZK LUW

Sławomir Klusek               naczelnik wydziału KW PSP

Paweł Wcisło                  specjalista w RDLP Zielona Góra

Maciej Lipka                   specjalista w RDLP Szczecin

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w dniu 3 grudnia 2013 r. w Świebodzinie, kolejne odbędize się 10 stycznia 2014 r. w KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Koordynatorzy:

Edward Fedko               Prezes Zarządu

Hubert Harasimowicz      Lubuski komendant Wojewódzki PSP

 

kolsuntanci:

Maciej Szykuła              Wicemarszałek Województwa

Alicja Makarska             Prezes WFOŚiGW

Stanisław Węsierski

Ryszrd Dąbrowa