Twój slogan firmowy

Dotacje 2018 - KOREKTA

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Prezes OSP

Komendant Gminny Związku OSP RP

Druhny i Druhowie,

 

Podajemy uzupełnioną listę sprzętu, umundurowania i środków ochrony osobistej, do których można uzyskać dofinansowanie ze środków Związku OSP RP i WFOŚiGW w 2018 r.

Zwracamy uwagę, że (w stosunku do wcześniejszych informacji) zmieniły się kwoty dotacji do kilku pozycji oraz data złożenia wniosków (zmiany dotyczą pozycji nr 16, 18, 19 i 25 w tabeli):

Lp.

Nazwa sprzętu

Cena obowiązująca
w 2017 r.

Prognozowana dopłata na 2018 r.

1

Pompa szlamowa WT 30 z oprzyrządowaniem

7 100,00 zł

2 000,00 zł

2

Aparat ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu

6 100,00 zł

1 800,00 zł

3

Zestaw  ratownictwa medycznego PSP R1 kompletny

6 100,00 zł

1 800,00 zł

4

Piła do drewna MS 461 ("duża")

4 100,00 zł

1 000,00 zł

5

Piła do betonu i stali TS 420

3 900,00 zł

1 000,00 zł

6

Pilarka do drewna MS 26 ("mała")

2 800,00 zł

1 000,00 zł

7

Piła ratownicza MS 461-R

5 400,00 zł

1 500,00 zł

8

Radiotelefon przenośny Motorola analog.-cyfrowy kompletny

2 200,00 zł

800,00 zł

9

Radiotelefon samochodowy Motorola analog.- cyfrowy kompletny

2 200,00 zł

800,00 zł

10

Wentylator oddymiający z modułem do mgły wodno-pianowej

6 500,00 zł

1 800,00 zł

11

Rozpieracz kolumnowy

21 500,00 zł

5 000,00 zł

12

Rozpieracz ramieniowy

33 000,00 zł

6 000,00 zł

13

Nożyce hydrauliczne

23 500,00 zł

6 000,00 zł

14

Sprzęt do ratownictwa techniczn. typ średni

36 000,00 zł

10 000,00 zł

15

Defibrylator PHILIPS HeartStart FRx

7 000,00 zł

2 000,00 zł

16

Zestaw węży tłocznych (2xW-75, 6xW-52)

1 300, 00 zł

400,00 zł

17

Sprzęt wg indywidualnych uzgodnień z Biurem OW

do uzgodnienia

18

Ubranie ochronne specjalne typ 7

2 800,00 zł

1 000,00 zł

19

Ubranie ochronne specjalne typ Aramix

2 200,00 zł

700,00 zł

20

Hełm strażacki bojowy

820,00 zł

300,00 zł

21

Buty strażackie bojowe

520,00 zł

180,00 zł

22

Rękawice strażackie bojowe

240,00 zł

80,00 zł

23

Mundur wyjściowy OSP

500,00 zł

200,00 zł

24

Ubranie koszarowe 4-częściowe

400,00 zł

150,00 zł

25

Kurtka zimowa strażacka

560,00 zł

200,00 zł

Prosimy o traktowanie podanych wyżej cen jako orientacyjnych.

W miarę rozstrzygania postępowań przetargowych i innych procedur zakupowych, będziemy informować o cenach obowiązujących w roku bieżącym. Prosimy o śledzenie wpisów na tej stronie.

Prosimy też o konsultowanie innych potrzeb w zakresie dofinansowania do sprzętu, ponieważ jest możliwe dofinansowanie asortymentu spoza listy (nie dotyczy samochodów oraz dopłat do remiz).

Przypominamy ponadto:

1. Aby uzyskać dofinansowanie, należy dostarczyć wypełniony wniosek, zaopiniowany przez Zarządy O. Gminnego i Powiatowego Związku. Wniosek musi posiadać deklarację pokrycia pozostałych kosztów zakupu. W załączeniu wzór wniosku.

2. Faktury wystawione za zakupy z dotacją ze środków takich jak: ZOSP RP, MSWiA, KSRG, mogą być wystawiane wyłącznie na dotowanego, tj. jednostkę OSP.

3. Bardzo proszę o uzgadnianie z Gminą/Miastem zakupów z dotacją, aby uniknąć problemów przy fakturowaniu i rozliczaniu środków dla OSP.

4. Zakupy dokonywane bez dotacji fakturowane będą na tego, kto płaci za fakturę.

5. Związek OSP RP nie jest dysponentem dotacji z MSWiA i środków firm ubezpieczeniowych.
O dotacje z tego źródła należy wnioskować do Komend Powiatowych/Miejskich PSP .

 

Wypełnione i zaopiniowane wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2018 r. na adres: Oddział Wojewódzki ZOSP RP WL, ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra