Twój slogan firmowy

Dotacje 2017

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Informujemy, że rozpoczany przyjmowanie wniosków do realizacji projektu pn" Wyposażenie jednostek ratowniczych OSP w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony środowiska" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Lista srzętu z dofinasnownaie poniżej.

 

Motopompa szlamowa
Aparat ochrony dróg oddechowych Auer
Aparat ochrony dróg oddechowych Fenzy
Piła do drewna mała
Piła do drewna duża MS
Piła ratownicza
Piła do betonu
Radiotelefon pzewoźny cyfrowy
Radiotelefon przenośny cyfrowy
Zestaw ratownictwa technicznego średni
Wentylator oddymiający
Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1
Defibrylator ratowniczy
Rozpieracz kolumnowy Holmatro
Rozpieracz kolumnowy Lukas
Rozpieracz kolumnowy Weber
Ubranie specjalne ochronne Aramix
Ubranie specjalne ochronne 7
Buty specjalne ochronne
Hełm strażacki ochronny

Wykrywacz wielogazowy

Na wnioski czekamy do 15.02.2017 r.