Twój slogan firmowy

medale

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o odznaczenia, które mają zostać nadane podczas obchodów Dnia Strażaka, upływa 28.02.2018 r.

Przypominamy też o obowiązujących każdy Zarząd Oddziału Powiatowego limitach, po wyczerpaniu których medale nie mogą zostać przyznawane.

 

Począwszy od bieżącego roku, wnioski składane przez komendy powiatowe PSP muszą mieć pozytywną opinię właściwego Zarządu O. Powiatowego, a nadanie medalu odbywa się w ramach przyznanego limitu (nie ma puli dodatkowej dla instytucji zewnętrznych).