Twój slogan firmowy

Konferencja w Kalsku

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Konferencja z zakresu ochrony przeciwpożarowej z udziałem RDLP w Zielonej Górze oraz firm z branży przeciwpożarowej

W dniach 6-7 kwietnia 2018 r. w Lubuskim Ośrodku Doskonalenia Rolniczego o w Kalsku odbyła się Konferencja z zakresu ochrony przeciwpożarowej poświęcona działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubuskiego a także współpracy handlowej.

Prezentowane były także nowości na rynku pożarniczym.

W konferencji udział wzięli prezesi OSP, komendanci gminni, pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za obsługę OSP z południowej części województwa lubuskiego. Podobna konferencja dla części północnej odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia w Lubniewicach.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: brygadier Janusz Drozda Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Paweł Wcisło reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze, WUS – Anna Fortuna, przedstawiciele firm Fire Max – Stanisław Sowa , KZPT Małgorzata Matusiak, Bezalin – Jolanta Śliwka

Przedstawiciele firm produkcyjnych zaprezentowali nowości na rynku pożarniczym, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która współfinansowała konferencję, zaprezentował dane dotyczące lesistości województwa, struktury organizacyjnej oraz politykę firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i formy wsparcia dla OSP.

Uczestnicy konferencji otrzymali upominki przygotowane przez Zarząd, WUS, KZPT oraz RDLP w Zielonej Górze.

W załączeniu zdjęcia z konferencji zrobione przez p. Stanisława Sowę (https://www.facebook.com/awosfoto/)