Twój slogan firmowy

Dotacje z WFOŚiGW

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Informujemy, że rozpoczany przyjmowanie wniosków do realizacji projektu pn" Wyposażenie jednostek ratowniczych OSP w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony środowiska" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Lista srzętu z dofinasnownaie poniżej.

 


nazwa sprzętu
1
Pompa szlamowa WT 30 z oprzyrządowaniem
2
Aparat ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu
3 Zestaw  ratownictwa medycznego PSP R1 kompletny
4 Defibrylator PHILIPS HeartStart FRx z dodatkowym wyposażeniem
5 Piła do drewna MS 461 ("duża")
6

Piła do betonu i stali TS 420

7 Pilarka do drewna MS 261 ("mała")
8 Piła ratownicza MS 461-R
9
Radiotelefon przenośny Motorola analog.-cyfrowy kompletny
10
Radiotelefon samochodowy Motorola analog.- cyfrowy kompletny
11
Wentylator oddymiający z modułem do mgły wodno-pianowej
12 Sprzęt do ratownictwa technicznego typ średni
13 Zestaw węży pożarniczych
14 Agregat trójfazowy
15 Agregat wysokociśnieniowy
16 Zestaw oświetleniowy RALS 9490
17 Zestaw poduszek wysokociśnieniowych
18 Kamera termowizyjna
19 Ubranie ochronne specjalne typ 7
20 Ubranie ochronne specjalne typ Aramix
21 Hełm bojowy
22 Buty strażackie specjalne
23 Rękawice strażackie specjalne
24 Pompa pływająca Niagara