Twój slogan firmowy

Konferencja w Lubniewicach

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Konferencja z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla prezesów OSP, komendantów gminnych i przedstawicieli samorządów

W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Stilon w Lubniewicach odbyła się Konferencja z zakresu ochrony przeciwpożarowej poświęcona działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, współpracy statutowej, organizacyjnej i handlowej z udziałem firm produkujących specjalistyczny sprzęt pożarniczy i środki ochrony osobistej.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP z Gorzowa Wlkp.

W trakcie konferencji prezentowane były nowości sprzętowe na runku pożarniczym..

W konferencji udział wzięli prezesi OSP, komendanci gminni, pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za obsługę OSP z północnej części województwa lubuskiego. Była to druga konferencja, pierwsza dla części południowej odbyła się 6-7 kwietnia w Kalsku.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: brygadier Janusz Drozda Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Dorota Zagraba dyrektor WUS, przedstawiciele firm Fire Max – Stanisław Sowa , KZPT Łukasz Kawalec, Bezalin – Tomasz Dutka, Dawid Gach, MSA Auer – Małgorzata Marczyńska

Uczestnicy konferencji otrzymali upominki przygotowane przez Zarząd, WUS, KZPT.

W załączeniu zdjęcia z konferencji zrobione przez p. Stanisława Sowę oraz prezentacja multimedialna z zagadnieniami omawianymi na konferencji.