Twój slogan firmowy

Obóz MDP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Obozy szkoleniowe dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych to nie tylko letni wypoczynek, czasem jedyny na jaki wyjeżdżają dzieci ze środowisk wiejskich, to doskonała forma szkolenia przyszłych adeptów ochotniczego pożarnictwa. Obozy to także wspaniała integracja poprzez zabawę i poznawanie walorów krajoznawczych.

Z tym większym smutkiem nasze środowisko przyjęło brak dotacji do organizacji obozów MDP. Od 2016 roku środki na dopłatę do obozów dzieli Państwowa Straż Pożarna a dotację otrzymują pojedyncze OSP.

Taki sposób przyznawania dotacji eliminuje jeden z podstawowych aspektów w działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – integrację, wymianę doświadczeń i współpracę o zasięgu wojewódzkim. Bo przecież w ramach jednej gminy a nawet jednego powiatu młodzież się zna, spotyka wielokrotnie na różnych płaszczyznach. To co wyróżniało obozy organizowane przez Związek OSP RP to zasięg wojewódzki poprzez udział dzieci z wszystkich powiatów. W ten sposób młodzież poznaje się, uczy nowych form organizacji MDP stosowanych w innych powiatach, zawiązuje znajomości i przyjaźnie na długie lata, wzbogacone wspólną pasją jaką jest ochotnicze pożarnictwo.

Aby zachować ciągłość szkolenia na obozach i nie zawieść młodzieży poszukaliśmy środków finansowych gdzie indziej.

Na złożony wniosek otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zaangażowaliśmy również własne wypracowane środki, dołożyły się jak zwykle samorządy.

Dzięki tym działaniom udało się zorganizować obóz dla członków MDP.

Na obozie zorganizowanym w Jarosławcu nad morzem szkoliła się i wypoczywała młodzież pożarnicza z całego województwa. W trakcie obozu zrealizowano program szkolenia podstawowego MDP a także z zakresu:

- pierwsza pomoc

- regulamin zawodów MDP

- profilaktyka przeciwpożarowa i ochrona środowiska

- profilaktyka zdrowotna i przeciwdziałanie uzależnieniom.

Młodzież uczestniczyła w ciekawych spotkaniach z policją, ratownikami wodnymi, strażakami z miejscowych jednostek.

Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.

 

W załączeniu zdjęcia