Twój slogan firmowy

Krajowe Zawody Sikawek Konnych

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego w Kościanie, jest mi niezmiernie miło poinformować, że wraz z Odziałem Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka oraz Samorządami Powiatu Kościańskiego organizujemy XV Europejskie i XVIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych.

Do udziału w zawodach zapraszamy po dwie drużyny z poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego oraz po cztery drużyny z pozostałych województw.

Planowana ilość drużyn krajowych - 40, zagranicznych - 10.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Termin: 12.08.2018r.

Miejsce: Cichowo - gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie

GPS: 51º59'40.43“N, 16º58'51.29“E.

Termin zgłoszeń: do 15.06.2018r.

Zgłoszenia drużyn: Anna Stefaniak Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1,

64-010 Krzywiń, tel. 65 5170525 wew. 212, anna.stefaniak@krzywin.pl

Zgłoszenia proszę składać według załączonego wzoru, pamiętając o dokładnym wypełnieniu

i podaniu dokładnych danych do kontaktu, ze szczególną uwagą na adres e-mail.

Odpłatność za udział w zawodach: 600 zł + 23%VAT.

Termin odpłatności wg informacji na fakturze. Organizator w ramach opłaty zapewnia wyżywienie w dniu zawodów dla drużyn oraz upominki okolicznościowe.

W przypadku nie przybycia drużyny na zawody wpisowe nie podlega zwrotowi.

Wszelkie informacje dodatkowe będą zamieszczane na stronie:

http://www.zosprp.poznan.pl/; https://www.facebook.com/ZOSPRP/; https://www.facebook.com/zosprpkoscian/

Osoba do kontaktu: Grzelczyk Tomasz tel. kom. 697-095-392,

e-mail: grzelczyk.tomasz@gmail.com