Twój slogan firmowy

Nowy projekt unijny

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

 

 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego informuje, że Unia Europejska przyznała dodatkowe środki na wsparcie służb ratowniczych w zakresie działań przeciwpowodziowych. W związku z tym Zarząd nasz przystępuje do przygotowania wniosku na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z wyposażeniem w sprzęt do działań przeciwpowodziowych.

W projekcie mogą uczestniczyć gminy zakwalifikowane jako powodziowe; pierwszeństwo mają te gminy,  które nie korzystały z dotacji unijnych na zakup samochodów pożarniczych.

Beneficjentem będzie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze, a Partnerami gminy.

Wysokość środków pozwala przygotować wniosek na zakup 13 średnich samochodów.

Udział własny w projekcie wyniesie dla gmin ok. 150.000 zł i będzie obejmował zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP wraz z wyposażeniem oraz koszty obsługi projektu, w tym przygotowanie studium wykonalności, procedur przetargowych, biuro projektu i inne.

Ogłoszenie konkursu planowane jest we wrześniu, a więc realizacja  projektu – zakup samochodów - w 2019 r. (pierwsza połowa roku).

W związku z tym proszę GMINY o wstępną deklarację udziału w projekcie wraz z akceptacją kwoty udziału własnego.

W przypadku większej liczby zgłoszeń z powiatu, dodatkowe opinie wyda Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz komenda powiatowa PSP.

Bardzo proszę o zgłoszenie chęci udziału w projekcie na formularzu wysłanym na adres mailowy gminy do dnia 7 września 2018 r.

Łączę strażackie pozdrowienia
Elżbieta Polak – dyrektor Zarządu