Twój slogan firmowy

Projekt "Moje marzenie - zostać Strażakiem"

E-Strażak Lubuski

Program unijny "Moje Marzenie: Zostać Strażakiem",

 

13 stycznia 2014 r. w Wiejskim Domu Kultury w Leśniowie Wielkim odbyła się

konferencja podsumowująca projekt pt. "Moje Marzenie : Zostać Strażakiem", sfinansowany ze środków Programu Młodzież w działaniu.
Była to doskonała okazja do podsumowania blisko półrocznego projektu, a
także do złożenia podziękowań i gratulacji w stosunku do osób, które przyczyniły się do jego sukcesu.

Młodzi strażacy z Leśniowa Wielkiego postanowili przy wsparciu lokalnego
stowarzyszenia zrealizować krajową inicjatywę młodzieżową (Działanie 1.2
Programu). Swój projekt skierowali do jeszcze młodszych kolegów żeby
zachęcić ich do stworzenia wspólnie młodzieżowej drużyny pożarniczej przy
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim. Odpowiedź ze
strony odbiorców zaproszenia do współpracy była spontaniczna i
natychmiastowa. Już rekrutacja dała obraz tego, że w miejscowości jest
kilkunastoosobowa grupa chłopaków i dziewczyn, dla których strażacki
projekt wydał się atrakcyjny i godny uwagi. O ten poziom atrakcji zadbała
grupa inicjatywna w składzie Przemysław Półrolnik – koordynator projektu,
Jakub Iwanus, Przemysław Kaczmarek, Grzegorz Staszak, Grzegorz Sarnowski i
Gracjan Woźniak. Program przewidywał przede wszystkim działania mające na
celu formację drużyny poprzez cotygodniowe szkolenia, wyjazd
integracyjno – szkoleniowy do Warszawy oraz wyjazdy do jednostek
Państwowej Straży Pożarnej, ale także wspólna praca na rzecz jednostki w
postaci pomalowania remizy czy też opracowania map zagrożeń na obszarze
działania jednostki.

Na uroczystość zakończenia projektu przybyło wielu znakomitych gości z
Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg.
Hubertem Harasimowiczem, jego Zastępcą - st. bryg. Waldemarem
Michałowskim, Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej druhem
Dariuszem Machem czy też Prezesem Powiatowym ZOSP RP druhem Adamem
Jaskulskim, którzy w ten sposób docenili trud włożony przez młodzież.

Robert Narkun
Współpraca : Przemysław Półrolnik i Krzysztof Krzeszowski