Twój slogan firmowy

Spotkanie w Eisenhuttenstadt - współpraca międzynarodowa

archiwum aktualności

W dniach 7-8 lutego br. w Landowej Szkole Pożarniczej w Eisenhuttenstadt odbyło się spotkanie kadry kierowniczej ochrony przeciwpożarowej Polski Zachodniej z władzami Związku Straży Pożarnych Brandenburgii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego: Edward Fedko prezes, Ryszard Klisowski Wiceprezes, Andrzej Brachmański przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Elżbieta Polak dyrektor Zarządu Wykonawczego. Delegacji z województwa zachodniopomorskiego przewodniczył Stanisław Dycha oraz Dyrektor ZW ZOW ZOSP RP Tadeusz Szczepański. Komendę Wojewódzką PSP w Gorzowie Wlkp. reprezentowali: Naczelnik Wydziału Sławomir Klusek, Magdalena Bilińska oraz Zygfryd Zandecki.

Gospodarzami spotkania byli Komendant Brandenburskiej Szkoły zarazem dyrektor w Departamencie Spraw Wewnętrznych Brandenburgii - Norbert Zoschke, nowy Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Brandenburgii - Werner-Siegward Schippel, a także poprzeni Prezes Manfred Gerdes nasz wieloletni współpracownik i Przyjaciel. Obecny był także szef młodzieży pożarniczej Andre Ragosh. Podczas spotkania dokonano podsumowania współpracy polskich i niemieckich strażaków w minionym roku oraz przedstawiono plany współpracy na rok bieżący. Tomash Weitlich przedstawił projekt „Ohne Blaulicht” - Bez Niebieskich Świateł”, pokazujący rolę straży pożarnych w wielu obszarach życia poza udziałem w akcjach ratowniczych. Uczestnicy spotkania omówili wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w krajach partnerskich w tym między innymi; przygotowanie sił i środków do powodzi, praca z młodzieżą, możliwości pozyskiwania środków z nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Podczas spotkania strony Porozumienia podpisały plan współpracy na 2014 r.