Twój slogan firmowy

Wizyta u czeskich strażaków

archiwum aktualności

27 marca br przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego na czele z Prezesem ZOW ZOSP RP WL Edwardem Fedko oraz Z-cą Komendanta Wojewódzkiego PSP Jarosławem Korzeniewskim  odwiedzili region Usti nad Łebą w celu nawiązania współpracy.W skład delegacji wchodzili także Lech Cabel Wiceprezes oraz Elżbieta Polak dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP WL. Stronę czeską reprezentowali: Láníček Martin, zastępca dyrektora Regionalnego Pożarniczego Ratownictwa Regionu Ústí, Jiri Henc - przewodniczący Związku strażaków ochotników Czech, Moraw i Śląska, Jiri Cermak i Lubos Trojna z biura bezpieczeństwa Wojewody, a także strażacy ochotnicy z Regionu Usti.

Członkowie polskiej delegacji otrzymali zaproszenie od Wojewody UsteckiegoKraju Oldricha Bubeníčka. Spotkanie rozpoczęło się w Urzędzie Wojewody
Wizyta miała na celu wzajemne poznanie się, zaprezentowanie struktury organizacyjnej, potencjału i zasad funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie województw. Na spotkaniu omówiono także możliwości współpracy zwłaszcza w zakresie korzystania z funduszy Unii Europejskiej i przygotowywania wspólnych projektów na doposażenie straży pożarncych obu Regionów. Wizyta była efektem wczesniejszej współpracy ówczesnego Marszałka Województwa Lubuskiego Edwarda Fedko i Wojewody Usteckeigo Kraju Oldricha Bubeníčka

Nasza delegacja w ramach wizyty odwiedziła  remizę Zawodowej Straży Pożarnej na poziomie wojewódzkim w Usti nad Labą oraz w jednostkę w Petrovicach ustyuowaną tuż przy tunelach drogowych i strzegącą bezpieczeństwa w tych tunelach.

Druh Edward Fedko zaproponował przygotowanie Porozumienia o wzajemnej przyjacielskiej współpracy i zaprosił przedstawicieli straży pożarnych z Usteckiego Kraju na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, podczas których nastąpiloby podpisanie Porozumienia.