Twój slogan firmowy

Powiatowe Dni Strażaka i Ludzi Lasu w Stzrelcach Krajieńskich

E-Strażak Lubuski

W dniu 30 maja w Strzelcach Krajeńskich odbyły się obchody „II Powiatowego Dnia Strażaka i Ludzi Lasu” organizowane przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Nadleśnictwo Strzelec Krajeńskich.

Cała uroczystość rozpoczęła się uroczystą mszą święta w intencji strażaków i leśników celebrowaną przez proboszcza ks. kanonika Jacka Makowieckiego. Następnie, na Rynku Miejskim, odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
Gospodarzami uroczystości byli, Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Krajeńskich mł. bryg. Andrzej Cacek oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie Pan Sławomir Wencel.

Wśród atrakcji przewidzianych dla strzelczan był koncert sygnalistów myśliwskich, finał zawodów drwali, a także pokazy sprzętu leśniczego, pożarniczego i policyjnego. Wszyscy chętni mogli popływać łódką i nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Na uroczystości przybyli między innymi: W-ce Wojewoda Lubuski Pan Jan Świrepo, Lubuski Komendant Wojewódzkim PSP st. bryg. Hubert Harasimowicz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Jarosław Korzeniewski, nadbryg. w stanie spoczynku Stanisław Węsierski, generał brygady w stanie spoczynku Szymon Wieczorek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Lech Cabel, Dyrektor Delegatury ABW w Zielonej Górze mjr Dariusz Rejniak, Lubuski Inspektor Transportu Drogowego Pan Bogusław Bielawski, Starosta strzelecko- drezdenecki Pan Andrzej Bajko, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Romuald Gawlik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Leszek Glezer, Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wiesław Sawicki, Wójt Starego Kurowa Wiesław Własak, Komendant Powiatowy Policji podinsp. Stanisław Panek wraz z zastępcą nadkom. Przemysławem Muszyńskim Nadleśniczowie z terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego, przedstawiciel RDLP w Szczecinie Pan Maciej Lipka oraz Dyrektor DPN Pan Paweł Bilski, funkcjonariusze PSP, druhny i druhowie OSP.

Wśród atrakcji przewidzianych dla strzelczan był koncert sygnalistów myśliwskich, finał zawodów drwali, a także pokazy sprzętu leśniczego, pożarniczego i policyjnego. Wszyscy chętni mogli popływać łódką i nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Foto: KP PSP Strzelce Kraj.