Twój slogan firmowy

Porozumienie z OHP

archiwum aktualności

Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 26 czerwca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej OHP w Zielonej Górze. Na tą okoliczność zwołane zostało posiedzenie Prezydium Zarządu, w którym uczestniczył Pan brygadier Jarosław Korzeniewski Zastępca Lubuskiego komendanta Wojewódzkiego PSP. Komendę Hufca reprezentowali pani Joanna Ejsmond Komendant oraz Pan Waldemar Starosta Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP.

Podpisane Porozumienie jest efektem współpracy naszych organizacji na szczeblu krajowym i podpisanego Porozumienie między Zarządem Głównym ZOSP RP a Komendą Główną OHP.

Ze strony Zarządu Porozumienie podpisał Druh Lech Cabel – Wiceprezes, a ze strony Komendy OHGP pani Joanna Ejsmond komendant Wojewódzki OHP.

Zapraszamy do współpracy w ramach podpisanego Porozumienia. Placówki OHP zlokalizowane są na terenie całego województwa. Wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej Komendy /wojewódzkiej OHP www.lubuska.ohp.pl

Treść Porozumienia w załączeniu.