Twój slogan firmowy

Ćwiczenia "Droga 2014"

E-Strażak Lubuski

W dniu 14.10.2014 zastęp z OSP Bronowice wziął udzaił w manewrach pod kryptonimem ,,Droga 2014".

Ćwiczenia zakładały wypadek drogowy na drodze krajowej nr 22 z udziałem autobusu przewożącego grupę młodzieży szkolnej i samochodu ciężarowego. Głównymi celami ćwiczeń było doskonalenie organizacji akcji ratowniczej oraz przeprowadzenie właściwej segregacji osób poszkodowanych. Zwrócono uwagę na przeprowadzenie realistycznej pozoracji. Wszystkie służby, wykonywały szereg różnego rodzaju zadań przewidzianych w tego typu wypadkach komunikacyjnych.

Do zadań ćwiczących należało między innymi: zabezpieczenie miejsca wypadku na drodze krajowej, zniwelowanie zagrożenia pożarowego, wykonanie dostępu do zablokowanych pojazdów przy pomocy narzędzi hydraulicznych, wstępną i wtórną segregację poszkodowanych, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy itp. Każda z ćwiczących służb wykonywała wspólnie i niezależnie swoje przydzielone zadania.

W manewrach uczestniczyły siły i środki PSP, OSP, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Prokuratury, Struktury Zarządzania Kryzysowego Gminnego /Powiatowego wraz z władzami samorządowymi, przedstawiciele Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad oraz Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

W ćwiczeniach brało udział 38 ratowników (PSP i OSP). na zakończenie omówiono z uczestnikami przebieg ćwiczeń i wynikłych z tego wniosków.