Twój slogan firmowy

Nowa remiza w Borowinie

E-Strażak Lubuski

Dzień 8 listopada 2014 r. na długo zostanie w pamięci mieszkańców Borowiny i chyba bez żadnej przesady można określić, jako historyczny.
Tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Borowinie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
- Wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch;
- Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Polak;
- Komendant Powiatowy PSP w Żaganiu Marek Ławrecki
- Radni Sejmiku Województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn i Ireneusz Ganczar;
- Wicestarosta Powiatu żagańskiego Henryk Janowicz;
- Prezes Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Jan Chmielewski
- Radni gminni na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Szprotawie Andrzejem Skawińskim;
- przedstawiciele powiatowych służb i inspekcji.
Honory gospodarzy pełnili Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha, Zastępca Burmistrza Paweł Chylak oraz oczywiście licznie przybyli mieszkańcy wsi.
Uroczystości rozpoczęły się od wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowinie.
„Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa” został odznaczony druh Michał Trochanowski.
„Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni druh Bartłomiej Budnik oraz druh Dariusz Wojtowicz.
„Za wysługę lat w pożarnictwie” zostali odznaczeni:
- za wysługę 55 lat druh Józef Gembara;
- za wysługę 45 lat:
druh Kazimierz Gembara;
druh Zdzisław Kłapouszczak;
druh Jan Górka;
druh Ryszard Drewniak;
druh Stanisław Szelwicki;
- za wysługę 30 lat:
druh Tadeusz Budz;
druh Jan Gembara;
druh Michała Trochanowski;
- za wysługę 20 lat:
druh Dariusz Wojtowicz;
druh Władysław Kruszewski;
- za wysługę 15 lat druh Mariusz Gręda;
- za wysługę 10 lat druh Dawid Jefimik.
Następnie „obfitego” poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Kapelan lubuskich strażaków Przemysław Kaminiarz.
Dalsze uroczystości odbywały się w świetlicy. Były przemówienia gospodarzy i zaproszonych gości, prezentacja powstania obiektu okraszoną licznymi zdjęciami oraz wspaniałe występy Pań z koła oddziału Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Borowinie oraz zaprzyjaźnionego z Siecieborzyc zespołu Wrzosy.
Zwieńczeniem uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej i remizy w Borowinie była zabawa taneczna przy wspaniałej orkiestrze i profesjonalnym prowadzeniu imprezy przez Panią Teresę Zima - dyrektora Szprotawskiego Domu Kultury. Uczestnicy zabawy bawili się doskonale do godziny 5 rano a tańcom nie było końca.
A kto nie był niech żałuje. Ja tam byłem miód i wino piłem ……………

Wiceprezes OSP Borowina
Jacek Stępięń