Twój slogan firmowy

Wnioski o nadanie odznaczeń

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Uprzejmie przypominamy, że wnioski o odznaczenia, które mają zostać nadane podczas obchodów Dnia Strażaka, należy złozyc do końca lutego. W bieżącym roku przypadają jubileusze 70-lecia powstania wielu OSP z terenu naszego województwa i spodziewamy się zwiększonej ilości wniosków, w związku z czym prosimy o terminowość, a także o należyte sporządzanie wniosków (zaopatrzenie w wymagane opinie, odpowiednie uzasadnienie i wypełnienie czytelnym pismem).

Regulamin nadawania odznaczeń, odznak i wyróżnień znajduje się na naszej stronie w zakładce DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA dział ODZNACZENIA.