Twój slogan firmowy

bieżąca działalność

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego informuje o bieżącej działalności Oddziału:

1. Komisja ds. Młodzieży i Sportu na posiedzeniu w dniu 23 stycznia przyznała organizację eliminacji wojewódzkich w halowej piłce nożnej Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Słubicach na ich pisemny wniosek. Eliminacje odbędą się w dniu 14 marca br w Słubicach. W zawodach startuje  po jednej drużynie z powiatu. Regulamin mistrzostw jest do pobrania z naszej strony, zakładka DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, dział ZAWODY. Karty zgłoszeń także. Szczegółowe informacje dot. rozgrywek przekażemy po uzgodnieniach z Gospodarzami.

2. Rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Aktualne wytyczne do organizacji eliminacji OTWP zamieszczone są na stronie internetowej i zostaną rozesłane po zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu.  Bardzo proszę o zachowanie terminów – eliminacji gminnych do 15 marca, powiatowych do 31 marca br. Eliminacje wojewódzkie odbędą się w kwietniu, o terminie i miejscu poinformujemy wkrótce.

3. Trwa kolejna edycja podsumowania konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Założenia konkursu znajdują się na naszej stornie internetowej www.zospr.com , oczekują na zatwierdzenie przez Prezydium Zarządu. Bardzo proszę o podjęcie działań aktywujących środowiska szkolne do udziału w naszym konkursie.

4. Rozpoczynamy nabór na szkolenie Komendantów Gminnych, działaczy OSP i działaczy Związku OSP RP. Szkolenie odbędzie się w terminie 24-25 kwietnia br  w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej  w Józefowie k/Otwocka.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd oraz materiały szkoleniowe. Udział w szkoleniu potwierdzony jest uzyskaniem Certyfikatu.

Bardzo proszę o zgłoszenia chętnych do dnia 27 lutego 2015 r. na adres email: biuro@zosprp.com lub zielona.gora@zosprp.pl

5. W dniach 6-7 czerwca br. w Bytomiu Odrzańskim w trakcie VI Pucharu Polski  Zachodniej w Ratownictwie Wodnymi  odbędą się eliminacje wojewódzkie w ratownictwie wodnym i działaniach przeciwpowodziowych OSP. Zachęcam OSP, które posiadają sprzęt pływający do udziału w eliminacjach – jest to doskonała okazja do ćwiczeń w zakresie działań ratowniczych i przeciwpowodziowych. Mistrzostwa Polski w tym zakresie odbędą się w Sierakowie w dniach 19-21 czerwca br. Regulamin i karta zgłoszenia będą zamieszczone na naszej stronie a więcej informacji na stronie Ratownictwa Wodnego w Sławie – www.rws.com