Dotacje dla OSP ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze

Informacje o nas » Dotacje dla OSP ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze

Kolejny sprzęt z naszą dotacją trafił do OSP

30 sierpnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej  PSP  w Międzyrzeczu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek OSP zakupionego z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Każdego roku nasz Zarząd składa wniosek do Funduszu o dotację na zakup sprzętu dla OSP zgodnie z zapotrzebowaniem jakie jednostki  składają do nas na początku roku.

W bieżącym roku otrzymaliśmy na ten cel 350.000,- dotacji, wysokość dopłat wynosi 40-50 % wartości sprzętu.

Dziś sprzęt odebrały następujące OSP:

1. OSP Świniary – średni zestaw ratownictwa technicznego Lukas. W skład którego wchodziły:

- rozpieracz ramieniowy SP 333

- nożyce hydrauliczne S377

- agregat hydrauliczny P630 SG

- 2 wężę hydrauliczne 10 m

2. OSP Rokitno – rozpieracz ramieniowy  Lukas SP 333 wraz z wężami

3. OSP Bukowiec – rozpieracz ramieniowy  Lukas SP 333 wraz z wężami

Dostawcą sprzętu była firma  Fire-Max z Poznania.