Dotacje i dopłaty

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » Dotacje i dopłaty

Druh Prezes OSP
Komendant Gminny
 
Odpowiadając na Państwa liczne zapytania informujemy, że w roku bieżącym Związek OSP za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego będzie udzielał dotacji na zakupy umundurowania wyjściowego, koszarowego, kurtek, itp
Informacje na ten temat wysyłaliśmy do Prezesów Powiatowych.
Informujemy również , że mamy złożony wniosek w WFOŚiGW w Zielonej Górze na dotacje dla OSP na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej.
Do dziś brak odpowiedzi czy dotacja będzie udzielona.
O przyznanych środkach i liście sprzętu z dofinansowaniem będziemy Państwa informować natychmiast po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania.
Podsumowując, jednostki OSP otrzymają osobnym mailem informację dot. możliwości ubiegania się o dotacje wraz z listą sprzętu z kwotą dofinansowania i drukiem wniosku.