Twój slogan firmowy

Dotacje i dopłaty

Prezes OSP

Komendant Gminny Związku OSP RP

Druhny i Druhowie,

Podajemy pełną listę sprzętu, umundurowania i środków ochrony osobistej, do których można uzyskać dofinansowanie ze środków Związku OSP RP i WFOŚiGW w 2018 r., wraz z aktualnymi cenami i wysokością dotacji:

 

lp.

nazwa sprzętu

cena

dotacja

do zapłaty przez OSP

1

Pompa szlamowa WT 30 z oprzyrządowaniem

7 100,00 zł

2 000,00 zł

5 100,00 zł

2

Aparat ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu

6 100,00 zł

1 800,00 zł

4 300,00 zł

3

Zestaw  ratownictwa medycznego PSP R1 kompletny

5 600,00 zł

1 800,00 zł

3 800,00 zł

4

Defibrylator PHILIPS HeartStart FRx z dodatkowym wyposażeniem

7 000,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

5

Piła do drewna MS 461 ("duża")

4 100,00 zł

1 000,00 zł

3 100,00 zł

6

Piła do betonu i stali TS 420

3 900,00 zł

1 000,00 zł

2 900,00 zł

7

Pilarka do drewna MS 261 ("mała")

2 800,00 zł

1 000,00 zł

1 800,00 zł

8

Piła ratownicza MS 461-R

5 400,00 zł

1 500,00 zł

3 900,00 zł

9

Radiotelefon przenośny Motorola analog.-cyfrowy kompletny

2 200,00 zł

800,00 zł

1 400,00 zł

10

Radiotelefon samochodowy Motorola analog.- cyfrowy kompletny

2 200,00 zł

800,00 zł

1 400,00 zł

11

Wentylator oddymiający z modułem do mgły wodno-pianowej

6 500,00 zł

1 800,00 zł

4 700,00 zł

12

Sprzęt do ratownictwa technicznego typ średni

43 000,00 zł

10 000,00 zł

33 000,00 zł

13

Zestaw węży pożarniczych

1 300,00 zł

400,00 zł

900,00 zł

14

Agregat trójfazowy

10 000,00 zł

3 000,00 zł

7 000,00 zł

15

Agregat wysokociśnieniowy

21 650,00 zł

4 000,00 zł

17 650,00 zł

16

Zestaw oświetleniowy RALS 9490

4 600,00 zł

1 200,00 zł

3 400,00 zł

17

Zestaw poduszek wysokociśnieniowych

8 500,00 zł

2 000,00 zł

6 500,00 zł

18

Kamera termowizyjna

3 570,00 zł

1 000,00 zł

2 570,00 zł

19

Ubranie ochronne specjalne typ 7

2 800,00 zł

1 000,00 zł

1 800,00 zł

20

Ubranie ochronne specjalne typ Aramix

2 200,00 zł

700,00 zł

1 500,00 zł

21

Hełm bojowy

820,00 zł

300,00 zł

520,00 zł

22

Buty strażackie specjalne

520,00 zł

180,00 zł

340,00 zł

23

Rękawice strażackie specjalne

240,00 zł

80,00 zł

160,00 zł

24

Mundur wyjściowy OSP

500,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

25

Ubranie koszarowe 4-częściowe

400,00 zł

150,00 zł

250,00 zł

26

Kurtka zimowa strażacka

560,00 zł

200,00 zł

360,00 zł

Przypominamy ponadto:

1. Aby uzyskać dofinansowanie, należy dostarczyć wypełniony wniosek, zaopiniowany przez Zarządy O. Gminnego i Powiatowego Związku. Wniosek musi posiadać deklarację pokrycia pozostałych kosztów zakupu. W załączeniu wzór wniosku.

2. Faktury wystawione za zakupy z dotacją ze środków takich jak: ZOSP RP, MSWiA, KSRG, mogą być wystawiane wyłącznie na dotowanego, tj. jednostkę OSP.

3. Bardzo proszę o uzgadnianie z Gminą/Miastem zakupów z dotacją, aby uniknąć problemów przy fakturowaniu i rozliczaniu środków dla OSP.

4. Zakupy dokonywane bez dotacji fakturowane będą na tego, kto płaci za fakturę.

5. Związek OSP RP nie jest dysponentem dotacji z MSWiA i środków firm ubezpieczeniowych.
O dotacje z tego źródła należy wnioskować do Komend Powiatowych/Miejskich PSP .

 

Wypełnione i zaopiniowane wnioski należało złożyć w terminie do 15.02.2018 r. na adres: Oddział Wojewódzki ZOSP RP WL, ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra

Aktualnie funkcjonuje jedynie lista rezerwowa.

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.