dotacje na 2019 r

Informacje o nas » dotacje na 2019 r

 

Druhny i Druhowie,

W uzupełnieniu informacji nt. dofinansowania do sprzętu i środków ochrony osobistej, przekazujemy zatwierdzone ceny i wysokości dotacji do niżej wymienionego asortymentu:

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Cena brutto

Wysokość dotacji

Do zapłaty przez OSP

1

Pompa szlamowa WT 30 z osprzętem

6 800,00 zł

2 000,00 zł

4 800 zł

2

Pompa szlamowa WT 40 z osprzętem, smokiem

13 000,00 zł

2 500,00 zł

10 500 zł

3

Motopompa pływająca Niagara-2

5 500,00 zł

1 500,00 zł

4 000 zł

4

Pompa elektryczna zatapialna EVAK PS-80.700M

4 900,00 zł

1 400,00 zł

3 500 zł

5

Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 4/1

6 900,00 zł

2 000,00 zł

4 900 zł

6

Piła do drewna MS 461 ("duża")

4 200,00 zł

1 200,00 zł

3 000 zł

7

Piła do betonu i stali TS 420

4 100,00 zł

1 100,00 zł

3 000 zł

8

Pilarka do drewna MS 261 ("mała")

3 000,00 zł

900,00 zł

2 100 zł

9

Piła ratownicza MS 461-R

5 400,00 zł

1 500,00 zł

3 900 zł

10

Radiotelefon przenośny Motorola z baterią i ładow.

2 000,00 zł

700,00 zł

1 300 zł

11

Radiotelefon samochodowy Motorola z anteną

2 200,00 zł

700,00 zł

1 500 zł

12

Rozpieracz ramieniowy Lukas

22 000,00 zł

5 000,00 zł

17 000 zł

13

Rozpieracz kolumnowy Lukas

12 800,00 zł

3 800,00 zł

9 000 zł

14

Sprzęt do ratownictwa technicznego typ średni

65 000,00 zł

20 000,00 zł

45 000 zł

15

Agregat prądotwórczy trójfazowy

10 000,00 zł

3 000,00 zł

7 000 zł

16

Zestaw węży pożarniczych (6x W-52 + 2x W-75, białe)

1 400,00 zł

400,00 zł

1 000 zł

17

Zestaw węży „mieszkaniówka” (4x W-42, 20m, orange)

1 500,00 zł

400,00 zł

1 100 zł

18

Prądownica turbo z nakładką pianową

1 400,00 zł

400,00 zł

1 000 zł

19

Wykrywacz wielogazowy ALTAIR 4XR z ładowarką

4 000,00 zł

1 100,00 zł

2 900 zł

20

Aparat ochrony dróg oddechowych, kompletny z sygnalizatorem bezruchu, butla kompozytowa

6 300,00 zł

1 800,00 zł

4 500 zł

21

Ubranie specjalne ochronne 3-częściowe
(wzór KG PSP)

4 000,00 zł

1 000,00 zł

3 000 zł

22

Ubranie specjalne ochronne

zgodne z normą PN-EN 469

2 200,00 zł

600,00 zł

1 600 zł

23

Hełm strażacki bojowy

850,00 zł

250,00 zł

600 zł

24

Buty strażackie bojowe

550,00 zł

180,00 zł

370 zł

25

Rękawice strażackie bojowe

220,00 zł

80,00 zł

140 zł

26

Mundur wyjściowy OSP

550,00 zł

200,00 zł

350 zł

27

Ubranie koszarowe 4-częściowe

420,00 zł

150,00 zł

270 zł

28

Kurtka zimowa strażacka

610,00 zł

200,00 zł

410 zł

 Zielona Góra,25.06.2019

Prosimy o kontakt w sprawie rozmiarów (pilne) i terminów odbioru/dostaw.

Przypominamy ponadto, że faktury wystawione za zakupy z dotacją mogą być wystawiane wyłącznie na dotowanego, tj. OSP.

 

 

W uzupełnieniu informacji nt. dofinansowania do sprzętu i środków ochrony osobistej, przegazujemy prognozowane ceny niżej wymienionego asortymentu

 

Nazwa sprzętu

Cena obowiązująca
w 2018 r.

Prognozowana cena na 2019 r.

Prognozowana dopłatana 2019 r.

Aparat ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu

6 100,00 zł

6 300,00 zł

1 800,00 zł

Ubranie specjalne ochronne 3-częściowe
(wzór KG PSP)

-

4 100,00 zł

1 000,00 zł

Ubranie specjalne ochronne

zgodne z normą PN-EN 469

2 200,00

2 200,00 zł

600,00 zł

 

Jednocześnie, z uwagi na opóźnienie w przesłaniu tej informacji, przesuwamy Państwu termin składania wniosków na 5 marca br.

Dotychczas złożone wnioski, na których brakuje informacji odnośnie typu ubrań prosimy uzupełniać telefonicznie lub mailowo.

 

 

 

Druhny i Druhowie,

Podajemy listę sprzętu, umundurowania i środków ochrony osobistej, do których można uzyskać dofinansowanie ze środków Związku OSP RP i WFOŚiGW w 2019 r.

Zwracamy uwagę, że ostateczne ceny i wysokość dotacji zostaną ustalone w kwietniu br., na razie podajemy Państwu ceny i wysokość dotacji na podstawie danych z roku ubiegłego.

Lp.

Nazwa sprzętu

Cena obowiązująca
w 2018 r.

Prognozowana cena na 2019 r.

Prognozowana dopłatana 2019 r.

1

Pompa szlamowa WT 30 z osprzętem

7 100,00 zł

6 800,00 zł

2 000,00 zł

2

Pompa szlamowa WT 40 z osprzętem

-

 9 500,00 zł

2 500,00 zł

3

Motopompa pływająca Niagara-2

5 500,00 zł

5 500,00 zł

1 500,00 zł

4

Pompa elektryczna zatapialna EVAK PS-80.700M

-

4 900,00

1 400,00 zł

5

Defibrylator PHILIPS HeartStart FRx z dodat.wyposaż.

7 000,00 zł

7 000,00 zł

2 000,00 zł

6

Piła do drewna MS 461 ("duża") – zmiana na MS 462

4 100,00 zł

4 400,00 zł

1 200,00 zł

7

Piła do betonu i stali TS 420

3 900,00 zł

4 100,00 zł

1 100,00 zł

8

Pilarka do drewna MS 261 ("mała")

2 800,00 zł

3 000,00 zł

900,00 zł

9

Piła ratownicza MS 461-R

5 400,00 zł

5 400,00 zł

1 500,00 zł

10

Radiotelefon przenośny Motorola analog.-cyfrowy

2 200,00 zł

2 400,00 zł

700,00 zł

11

Radiotelefon samochodowy Motorola analog.- cyfrowy

2 200,00 zł

2 400,00 zł

700,00 zł

12

Wentylator oddymiający z modułem do mgły wodno-pianowej

6 500,00 zł

6 900,00 zł

2 000,00 zł

13

Rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy

22 000,00 zł

?

5 000,00 zł

14

Nożyce hydrauliczne

33 000,00 zł

?

6 000,00 zł

15

Sprzęt do ratownictwa technicznego typ średni

43 000,00 zł

62 000,00 zł

20 000,00 zł

16

Agregat prądotwórczy trójfazowy

10 000,00 zł

10 000,00 zł

3 000,00 zł

17

Zestaw węży pożarniczych (6x W-52 + 2x W-75, białe)

1 300,00 zł

1 400,00 zł

400,00 zł

18

Zestaw węży „mieszkaniówka” (4x W-42, 20m, orange)

-

1 500,00 zł

400,00 zł

19

Prądownica wodna turbo

-

1 200,00 zł

300,00 zł

20

Sprzęt wg indywidualnych uzgodnień z Biurem OW

do uzgodnienia

Lp.

Nazwa sprzętu

Cena obowiązująca
w 2018 r.

Prognozowana cena na 2019 r.

Prognozowana dopłatana 2019 r.

21

Ubranie specjalne ochronne 3-częściowe
(wzór KG PSP)

-

?

1 000,00 zł

22

Ubranie specjalne ochronne

zgodne z normą PN-EN 469

2 200,00

?

600,00 zł

23

Hełm strażacki bojowy

820,00 zł

850,00 zł

250,00 zł

24

Buty strażackie bojowe

520,00 zł

550,00 zł

180,00 zł

25

Rękawice strażackie bojowe

240,00 zł

240,00 zł

80,00 zł

26

Mundur wyjściowy OSP

500,00 zł

550,00 zł

200,00 zł

27

Ubranie koszarowe 4-częściowe

400,00 zł

420,00 zł

150,00 zł

28

Kurtka zimowa strażacka

560,00 zł

             610,00 zł

200,00 zł

 

Prosimy o traktowanie podanych wyżej cen jako orientacyjnych.

W miarę rozstrzygania postępowań przetargowych i innych procedur zakupowych, będziemy informować o cenach obowiązujących w roku bieżącym. Prosimy o śledzenie wpisów na naszej stronie internetowej.

Prosimy też o konsultowanie innych potrzeb w zakresie dofinansowania do sprzętu, ponieważ jest możliwe dofinansowanie asortymentu spoza listy (nie dotyczy samochodów oraz dopłat do remiz).

Przypominamy ponadto:

1. Aby uzyskać dofinansowanie, należy dostarczyć wypełniony wniosek, zaopiniowany przez Zarządy Oddz. Gminnego i Powiatowego Związku. Wniosek musi posiadać deklarację pokrycia pozostałych kosztów zakupu.
W załączeniu wzór wniosku.

2. Faktury wystawione za zakupy z dotacją mogą być wystawiane wyłącznie na dotowanego, tj. OSP.

3. Po otrzymaniu informacji nt. ostatecznej wysokości przyznanych dotacji/cen, bardzo proszę o uzgadnianie z Gminą/Miastem zakupów z dotacją, aby uniknąć problemów przy fakturowaniu i rozliczaniu środków dla OSP.

4. Zakupy dokonywane bez dotacji fakturowane będą na tego, kto płaci za fakturę.

 

Wypełnione i zaopiniowane wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2019 r. na adres: Oddział Wojewódzki ZOSP RP WL, ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra.

 

Zastrzegamy sobie możliwość anulowania dotacji do asortymentu, na który nie zostanie pozyskane dofinansowanie.