DOTACJE NA 2020 r

Informacje o nas » DOTACJE NA 2020 r

Podajemy listę sprzętu i środków ochrony osobistej, do których można uzyskać dofinansowanie ze środków Związku OSP RP i WFOŚiGW w 2020 r. W tym roku nie będzie dotacji do umundurowania wyjściowego.

Zwracamy uwagę, że ostateczne ceny i wysokość dotacji zostaną ustalone w maju br.,

na razie podajemy Państwu ceny i wysokość dotacji na podstawie prognoz oraz danych z roku ubiegłego.

Lp.

Nazwa sprzętu

Prognozowana cena na 2020 r.

Prognozowana wysokość dotacji

Prognozowana wartość do zapłaty szt./kpl.

1

Pompa szlamowa WT 30 ze standard. osprzętem

7 300,00 zł

2 300,00 zł

5 000,00 zł

2

Pompa szlamowa WT 40 ze standard. osprzętem

10 500,00 zł

3 000,00 zł

7 500,00 zł

3

Motopompa pożarnicza przenośna

41 000,00 zł

10 000,00 zł

31 000,00 zł

4

Motopompa pływająca typu Niagara-2

5 500,00 zł

1 500,00 zł

4 000,00 zł

5

Pompa elektryczna zatapialna typu EVAK PS-80.700M

5 500,00 zł

1 500,00 zł

4 000,00 zł

6

Zestaw PSP R-1 kompletny z deską i szynami

5 500,00 zł

1 500,00 zł

4 000,00 zł

7

Agregat trójfazowy ze stabilizacją napięcia

10 500,00 zł

3 000,00 zł

7 500,00 zł

8

Aparat ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu (butla kompozytowa)

7 500,00 zł

2 300,00 zł

5 200,00 zł

9

Wykrywacz wielogazowy

4 000,00 zł

1 000,00 zł

3 000,00 zł

10

Piła do drewna "duża" (typu MS 462)

4 800,00 zł

1 300,00 zł

3 500,00 zł

11

Pilarka do drewna "mała" (typu MS 261)

3 200,00 zł

900,00 zł

2 300,00 zł

12

Piła do betonu i stali TS 420

4 240,00 zł

1 100,00 zł

3 140,00 zł

13

Piła ratownicza MS 462-R

5 700,00 zł

1 500,00 zł

4 200,00 zł

14

Radiotelefon przenośny Motorola analogowo-cyfrowy kompletny z mikrofonogłośnikiem

2 600,00 zł

700,00 zł

1 900,00 zł

15

Radiotelefon samochodowy Motorola analog.-cyfrowy kpl.

2 500,00 zł

700,00 zł

1 800,00 zł

16

Prądownica niskociśnieniowa turbo

1 800,00 zł

500,00 zł

1 300,00 zł

17

Prądownica wysokociśnieniowa wodno-pianowa do linii szybkiego natarcia

1 900,00 zł

500,00 zł

1 400,00 zł

18

Zestaw mobilny do gaszenia pożarów traw, lasów i nieużytków (specjalny wąż W25-20-ŁA x4, prądownice turbo wodno-pianowex2, rozdzielacz kulowy, skrzynka transportowa)

3 600,00 zł

1 000,00 zł

2 600,00 zł

19

Zestaw lanc mgłowych (2 szt., obrona + atak)

3 400,00 zł

900,00 zł

2 500,00 zł

20

Latarka kątowa akumulatorowa

750,00 zł

200,00 zł

550,00 zł

21

Latarka akumulatorowa - szperacz strażacki

1 600,00 zł

400,00 zł

1 200,00 zł

22

Zestaw do oświetlenia pola akcji (50.000 lm) w skrzyni

8 600,00 zł

2 500,00 zł

6 100,00 zł

23

Najaśnica akumulatorowa LED

4 750,00 zł

1 300,00 zł

3 450,00 zł

24

Zestaw oświetleniowy akumulatorowy LED

10 500,00 zł

3 000,00 zł

7 500,00 zł

25

Wentylator oddymiający akumulatorowy

20 000,00 zł

5 000,00 zł

15 000,00 zł

26

Zestaw węży pożarniczych tłocznych (W-75 x 2, W-52 x 4)

1 400,00 zł

400,00 zł

1 000,00 zł

27

Zestaw węży pożarniczych "mieszkaniówka"  w kasetonie
(W-42 x 3, dł. 20 m, kolor)

1 400,00 zł

400,00 zł

1 000,00 zł

28

Sprzęt do ratownictwa technicznego, typ średni

70 000,00 zł

20 000,00 zł

50 000,00 zł

29

Rozpieracz kolumnowy

15 000,00 zł

4 000,00 zł

11 000,00 zł

30

Rozpieracz ramieniowy

25 000,00 zł

6 000,00 zł

19 000,00 zł

31

Narzędzie ratownicze tzw. chuligan

1 200,00 zł

300,00 zł

900,00 zł

32

Topór wielofunkcyjny

1 200,00 zł

300,00 zł

900,00 zł

33

Ubranie ochronne specjalne 3-częściowe

4 400,00 zł

1 200,00 zł

3 200,00 zł

34

Ubranie ochronne specjalne 2-częściowe

2 400,00 zł

700,00 zł

1 700,00 zł

35

Ubranie koszarowe 4-częściowe

450,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

36

Hełm strażacki bojowy

850,00 zł

250,00 zł

600,00 zł

37

Hełm strażacki kompletny z latarką i kominiarką

1 800,00 zł

500,00 zł

1 300,00 zł

38

Rękawice strażackie skórzane

220,00 zł

70,00 zł

150,00 zł

39

Komplet rękawic strażackich (specjalne + techniczne)

600,00 zł

200,00 zł

400,00 zł

40

Buty strażackie specjalne (skórzane)

580,00 zł

180,00 zł

400,00 zł

41

Buty strażackie gumowe

450,00 zł

150,00 zł

300,00 zł

42

Inny sprzęt w uzgodnieniu z ZOW ZOSP RP WL

do uzgodnienia

 

Prosimy o traktowanie podanych wyżej cen jako orientacyjnych.

W miarę rozstrzygania postępowań przetargowych i innych procedur zakupowych, będziemy informować o cenach obowiązujących w roku bieżącym. Prosimy o śledzenie wpisów na naszej stronie internetowej.

Prosimy też o konsultowanie innych potrzeb w zakresie dofinansowania do sprzętu, ponieważ jest możliwe dofinansowanie asortymentu spoza listy (nie dotyczy samochodów oraz dopłat do remiz).

Przypominamy ponadto:

1.    Aby uzyskać dofinansowanie, należy dostarczyć wypełniony wniosek, który musi posiadać deklarację pokrycia pozostałych kosztów zakupu. W załączeniu wzór wniosku.

2.    Do uzyskania dotacji wymagane jest wpisanie jednostki do KRS oraz uzupełnienie Raportu w Systemie OSP.

3.    Faktury wystawione za zakupy z dotacją mogą być wystawiane wyłącznie na dotowanego, tj. OSP.

4.    Po otrzymaniu informacji nt. ostatecznej wysokości przyznanych dotacji/cen, bardzo proszę o uzgadnianie z Gminą/Miastem zakupów z dotacją, aby uniknąć problemów przy fakturowaniu i rozliczaniu środków dla OSP.

5.    Zakupy dokonywane bez dotacji fakturowane będą na tego, kto płaci za fakturę.

 

Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 r. na nasz adres:
Oddział Wojewódzki ZOSP RP WL, ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra.

 

Zastrzegamy sobie możliwość anulowania dotacji do asortymentu, na który nie zostanie pozyskane dofinansowanie.