Dotacje z WFOŚiGW w Zielonej Górze

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » Dotacje z WFOŚiGW w Zielonej Górze

Druh Prezes OSP
Komendant Gminny
 
Informujemy, że rozpoczeliśmy przyjmowanie wniosków narealizacje projektu "Wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań z zakresu ochrony środowiska na terenie woj. lubuskiego” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze.
Lista sprzętu i odzieży ochronnej poniżej:

Pompy szlamowa WT 30 i WT 40

Motopompa pływająca

Piła do drewna duża i mała

Piła do betonu i stali

Piła ratownicza

Radiotelefon przenośny i samochodowy

Rozpieracze ramieniowe

Rozpieracze kolumnowe

Sprzęt do ratownictwa technicznego typ średni

Agregat prądotwórczy trójfazowy

Prądownica turbo

Wykrywacz wielogazowy

Aparat ochrony dróg oddechowych, kompletny z sygnalizatorem bezruchu, butla kompozytowa

Ubranie specjalne ochronne 3-częściowe z oświetleniem(wzór KG PSP)

Ubranie specjalne ochronne zgodne z normą PN-EN 469

Hełm strażacki bojowy

Hełm strażacki bojowy z latarką

Buty strażackie bojowe

Buty strażackie gumowe

Rękawice strażackie bojowe.

W załączeniu wniosek o dofinansowanie.

Termin składania wniosków upływa z dniem 05.05.2023 r.

Znalezione obrazy dla zapytania wfosigw.zgora.pl logo

Zadanie difinansowane jest z WFOŚiGW w Zielonej Górze