Twój slogan firmowy

III Zjazd Wojewódzki Oddziału Wojewózkiego - kwiecień 2012

nia 21.04.2012 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbył się III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP Województwa Lubuskiego. Podczas Zjazdu wybrano nowe władze Związku na kolejną 5-letnią kadencję.

Podczas Zjazdu uhonorowali nas swoją obecnością Przedstawiciele władz krajowych Związku OSP na czele z Prezesem Związku OSP RP Waldemarem Pawlakiem oraz Dyrektorem Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Jerzym Maciakiem, a ponadto parlamentarzyści i przedstawiciele administracji oraz instytucji współpracujących z naszym Zarządem: Helena Hatka – Senator RP, Robert Dowhan – Senator RP, Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Jan Świrepo – Wicewojewoda Lubuski, Alicja Makarska – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadbryg. Ryszard Dąbrowa – Rektor – Komendant SGSP, st. brygadier Stanisław Węsierski – Komendant Wojewódzki PSP, Leszek Banach – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Czesław Fiedorowicz – prezes Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, starostowie powiatowi, wójtowie i burmistrzowie, komendanci miejscy i powiatowi PSP oraz wielu innych.
Podczas Zjazdu podsumowano 5 –letnią pracę ustępującego Zarządu, podziękowano Seniorom za ich wieloletnią działalność strażacką oraz wręczono najważniejsze odznaczenia związkowe.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły nam orkiestry OSP Babimost i OSP Gorzów-Siedlice oraz zespół artystyczny „Modry Len” z OSP Górzyn.
Na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL wybranych  zostało 74 Delegatów oraz 21 Przedstawicieli z 12 powiatów województwa lubuskiego. Na Zjeździe 61 osób odebrało swój Mandat do głosowania, co stanowiło 82, 4 % frekwencji.
Podczas Zjazdu zatwierdzono nowy skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, który spośród swoich członków wybrał Prezesa, Wiceprezesów oraz członków Prezydium.
Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego na kolejną kadencję został ponownie wybrany druh Edward Fedko.
Wiceprezesami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL zostali wybrani:
- Lech Cabel
- Ryszard Klisowski
- Maciej Szykuła.
Podczas III Zjazdu wybrano również delegatów na XIII Zjazd Krajowy Związku OSP RP. Woj. Lubuskie reprezentować będą:
- Lech Cabel
- Andrzej Brachmański
- Elżbieta Polak
- Józef Spychała
Na Przedstawiciela do Zarządu Głównego Związku OSP RP wybrany został druh prezes Edward Fedko.