kampania 1 %

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » kampania 1 %

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2022 R. DO 30.04.2022 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE 102 DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212
ORAZ NAZWĘ I ADRES OSP