Konferencja strażacka w dniach 10-12.02

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » Konferencja strażacka w dniach 10-12.02

W dniach 10-11 lutego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się kolejna konferencja dla  OSP i pracowników urzędów gmin organizowana przez biuro Zarządu.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele OSP i gmin z całego województwa. Program obejmował wszystkie obszary współpracy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL a także wystąpienia zaproszonych gości i prezentacje zaproszonych firm

Na konferencję zaproszenie przyjęło wielu znakomitych gości, m. in . Pani Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego, Brygadier Maciej Iwko  Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Mariusz Herbut Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,  Marcin Cieślik – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Przedstawiciel MB Recicling Pan Marek Gos zaprezentował  założenia działania nowego programu skierowanego  dla strażaków – „OSP na straży środowiska”

Zaproszone firmy produkujące sprzęt i środki ochrony osobistej zaprezentowały swoje produkty:

- WUS Brzeziny – pan Wiesław Golański

- BBF Next– pan Wojciech Dutka wraz z panią Jolantą Sęk

- Fire Max – pan Tomasz Kowalik

- Awares  sp. z o.o.– pan Krzysztof Kołakowski

- Moto Truck – Łukasz Chmielewski

- MAM – Andrzej Kaczor, Maciej Wacławik

Na wszystkich uczestników po konferencji czekała pyszna grochówka oraz smażenie kiełbasek przy ciepłej herbacie. Czas przy ognisku umilili nam druhowie z OSP Sieniawa Żarska grając na akordeonach.

Rozmowy o strażackich sprawach toczyły się podczas uroczystej kolacji i zabawy do późnych godzin nocnych w ciekawej i sympatycznej atmosferze.

Przy organizacji konferencji otrzymano wsparcie finansowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i już zapraszamy za rok.