Konferencja z zakresu funkcjonowania Związku OSP RP WL i OSP, 21-22.02. Drzonków

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » Konferencja z zakresu funkcjonowania Związku OSP RP WL i OSP, 21-22.02. Drzonków

W dniach 21-22 lutego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się kolejna konferencja dla  OSP i pracowników urzędów gmin organizowana przez biuro Zarządu.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele OSP i gmin z całego województwa, przestronne obiekty i dobra baza noclegowa umożliwiła nam organizację jednego spotkania dla całego województwa.

Program obejmował wszystkie obszary współpracy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL a także wystąpienia zaproszonych gości i prezentacje zaproszonych firm

Na konferencję zaproszenie przyjęło wielu znakomitych gości, m. in . Pani Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego, Brygadier Janusz Drozda Zastępca Lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Mariusz Herbut prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,  Janusz Kubicki prezydent Zielonej Góry, Wojciech Grochala – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Jednym z punktów konferencji było sporządzanie wniosków i ofert na zadania publiczne ogłaszane przez podmioty zewnętrzne. W tym temacie prezentacje przedstawili:

- Pan Bogdan Zaraza z Urzędu Marszałkowskiego – omówił nowy sposób składania wniosków poprzez internetowy generator

- Pan Mariusz Herbut – zaprezentował programy wsparcia dla OSP ze środków NFOŚIGW oraz WFOŚIGW a pani Kornelia Szostak  pracownica Funduszu przedstawiła praktyczne wskazówki przy sporządzaniu wniosków o dotację.

Firmy produkujące sprzęt i środki ochrony osobistej zaprezentowały swoje produkty:

- WUS Brzeziny – pani Dorota Zagraba

- BBF Complex – pan Wojciech Dutka

- Fire Max – pan Stanisław Sowa

- Moto Truck – Weronika Kucharska i Katarzyna Urbańska oraz Mirosław Mazur

- Bezalin – Michał Czernek i Tomasz Urbaś

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji rozegraliśmy turniej strzelecki- Prezesi OSP vs Reszta świata, a panie skorzystały z groty solnej.

Rozmowy o strażackich sprawach toczyły się podczas uroczystej kolacji i zabawy do późnych godzin nocnych w ciekawej i sympatycznej atmosferze.

Przy organizacji konferencji otrzymano wsparcie finansowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Urzędu Miasta Zielona Góra.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i już zapraszamy za rok.

W załączeniu zdjęcia oraz prezentacja prezentowana przez biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL