Materiały na OTWP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

ZAKRES TEMATYCZNY
WG. REGULAMINU OTPW „ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Tradycja i historia straży pożarnych
Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa
Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej
Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku
Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: - budynków. - lasów, - zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych. - substancji niebezpiecznych
Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Poniżej linki do materiałów pomocnych w przygotowaniu sie do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

https://www.zsbesko.pl/images/Technika_OTWP/OTWP_baza_pyta%C5%84_532.pdf

https://www.zsbesko.pl/images/Technika_OTWP/OTWP_Glogow_Mlp_2017.pdf

http://www.zopzosprpwbochni.masternet.pl/mlodziez/otwp/materialy/otwp/wykaz.htm

http://www.spkurow.pl/OTWP/pyt555/pyt200.htm

https://www.gov.pl/web/kppsp-sokolka/dokumenty---prewencja

https://zosprp.pl/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej/

http://zosprp.poznan.pl/dla-osp/otwp/otwp-test-dla-uczniow-szkol-podstawowych/

http://zosprp.poznan.pl/dla-osp/otwp/otwp-test-dla-szkol-podstawowych-kl-7-8/

http://zosprp.poznan.pl/dla-osp/otwp/otwp-test-dla-szkol-podstawowych-kl-7-8-2/

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq3LnRjeD8AhXMgSoKHfaCACQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2Fe764e6ad-c1be-4d5a-9b24-4f98370f1cf9&usg=AOvVaw39XIFB169mI-FGvkjsQZJ5

http://testy.straz.swiebodzin.pl/testy_OTWP_szkola_podstawowa/test.php