Nasz zarząd

Informacje o nas » Nasz zarząd

 

 Zjazd Oddziału Wojewódzkiego, który obradował w Sali Muzeum Ziemi Lubuskiej wybrał nowe władze na kadencję 2022-2027 w składzie:

1.       Fedko Edward              Prezes Zarządu                                                         

2.       Kowalewski Wojciech                 Wiceprezes 

3.       Staroszczuk Andrzej                   Wiceprezes 

4.       Michałowski Waldemar               Sekretarz

5.       Inglot Henryk                               członek Prezydium                         

6.       Radny Piotr                                  członek Prezydium                                                   

7.       Harasimowicz Hubert                 członek Prezydium                                     

8.      Jaskulski Adam                            członek Prezydium          

9.       Parandyk Leszek                        członek Prezydium                         

10.   Fedyczkowski Dominik                członek Prezydium                                       

11.   Woźniak Dariusz                          członek Prezydium

12.   Wieczorek Dawid                         członek Prezydium

13.   Kosela Krystian                            członek Prezydium 

14.   Skobelski Edward                         członek Prezydium

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

15.   Surma Dariusz

16.   Chmielewski Jan 

17.   Intek Jarosław 

18.   Wiler Karol                                                  

19.   Smolarski Grzegorz

20.   Stachowiak Grzegorz                                                            

21.   Dederek Marcin                                                       

22.   Domaradzki Dariusz                                                

23.   Chabza Stanisław                                                                  

24.   Jurczyszyn Szymon

25.   Brudzisz Jarosław

26.  Iwko Maciej

27.   Jabłoński Marcin

28.   Herbut Mariusz                                                        

29.   Sondej Roman

30.   Wcisło Paweł  

 

Działaczami  Związku są również:

Honorowi Członkowie Zarządu OW :

- Edward Chiliński

- Wiesław Mackowicz

- Ryszard Dąbrowa

- Ryszard Klisowski

- Władysław Brzechwa

Zjazd wybrał także Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Sagasz Helena – przewodnicząca
 2. Brzechwa Władysław - wiceprzewodniczący
 3. Gedrange Andrzej – sekretarz
 4. Polański Aleksander
 5. Rodzeń Paweł
 6. Hickiewicz Daniel
 7. Winnik Ireneusz

Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego składzie:

 1. Radny Bernard przewodniczący
 2. Konieczna Dominika  wiceprzewodnicząca
 3. Popowska Bożena – sekretarz
 4. Staroszczuk Andrzej Senior
 5. Roszak Stanisław