Nasz zarząd

Informacje o nas » Nasz zarząd

Nowe władze Oddziału Wojewódzkiego wybrane na IV Zjeździe w dniu 1 kwietnia 2017 r.

Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego jest

Druh Edward Fedko.

Wiceprezesami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL są Druhna i Druhowie:

- Alicja Makarska

-  Lech Cabel

 

- Ryszard Klisowski

 

 

Do Prezydium wybrano przedstawicieli wszystkich powiatów:

- Władysław Brzechwa

 

- Stanisław Chabza

 

- Przemysław Gliński

 

- Hubert Harasimowicz

 

- Henryk Inglot

 

- Stanisław Książek

 

- Edwin Łazicki

 

- Tadeusz Ostrowski

 

- Leszek Parandyk

 

- Stanisław Radkiewicz

 

- Piotr Radny

 

- Mariusz Zalewski

 

Zarząd stanowią Druhny i Druhowie:

- Jan Babiarz

 

- Jolanta Fedak

 

- Adam Jaskulski

 

- Krystian Kosela

 

- Józef Kruczkowski

 

- Wiesław Leśko

 

- Dariusz Maksymowicz

 

- Piotr Mazur

 

- Andrzej Ogrodnik

 

- Kazimierz Puchan

 

- Marek Radzik

 

- Edward Skobelski

 

- Roman Sondej

 

- Paweł Wcisło

 

- Karol Wiler

 

- Mieczysław Witczak

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego:

- Helena Sagasz - Przewodnicząca

 

- Andrzej Bryszewski

 

- Marcin Dederek

 

- Adam Majewicz

 

- Krzysztof Nowak

 

-Józef Spychała

 

- Andrzej Staroszczuk

 

 

Skład Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego:

- Bernard Radny - Przewodniczący

 

- Ludomierz Czwojda

 

- Dominika Konieczna

 

- Zdzisław Marcińczak

 

- Jerzy Wrzesień

 

 

Delegaci na XIV Zjazd Krajowy Związku OSP RP:

- Andrzej Brachmański

 

- Lech Cabel

 

- Elżbieta Polak

 

- Józef Spychała

 

Na pierwszym roboczym posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 r. Zarząd powołał komisje problemowe na kadencję2017-2022 

Komisja ds. Młodzieży i Sportu

1. Lech Cabel przewodniczący

2. Przemysław Gliński

3. Stanisław Książek

4. Piotr Radny

5. Tadeusz Ostrowski

6. Leszek Parandyk

7. Paweł Wcisło

 

Komisja ds. Odznaczeń

1. Edward Fedko przewodniczący

2. Józef Kruczkowski

3. Kazimierz Puchan

4. Edward Skobelski

5. Edwin Łazicki

6. Adam Jaskulski

 

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

1. Ryszard Klisowskiprzewodniczący

2. Karol Wiler

3. Mariusz Zalewski

4. Stanisław Chabza

5. Piotr Radny - koordynator współpracy

6. Jan Babiarz

 

Komisja ds. Działalności Historycznej i Kulturalno-Oświatowej

1. Mieczysław Witczak        przewodniczący

2. Władysław Brzechwa

3. Tadeusz Ostrowski

4. Stanisław Radkiewicz

5. Marek Radzik