Twój slogan firmowy

Odznaczenia

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o odznaczenia, które mają zostać nadane podczas majowych i czerwcowych obchodów Dnia Strażaka, upływa 28.02.2018 r.

Przypominamy też o obowiązujących każdy Zarząd Oddziału Powiatowego limitach, po wyczerpaniu których medale nie mogą zostać przyznawane.

Począwszy od bieżącego roku, wnioski składane przez komendy powiatowe PSP muszą mieć pozytywną opinię właściwego Zarządu O. Powiatowego, a nadanie medalu odbywa się w ramach przyznanego limitu (nie ma puli dodatkowej dla instytucji zewnętrznych).