odznaczenia na 2019 r.

Informacje o nas » odznaczenia na 2019 r.

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na odznaczenia, które mają zostać wręczone podczas majowych i czerwcowych obchodów Dnia Strażaka. Termin składania  wniosków upływa  18.03.2019 r.

Wnioski należy złożyć do właściwych Oddziałów Powiatowych ZOSP RP.

Informujemy również że od 01.01.2019  obowiązuje  nowy regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień,  który załączamy.

Najistotniejsze zmiany regulaminu to:

- zniesienie wysługi lat za 5 i 15 lat ( odznaki wydajemy do wyczerpania zapasów)

- wprowadzenie odpłatności za odznaki za wysługę lat. Wysokość opłat podamy po ustaleniu ich przez Zarząd Główny ZOSP RP

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na Posiedzeniu w dniu 22.02.2019 ustaliło limity odznaczeń dla woj. lubuskiego na 2019 ( w załączeniu ). Są one wyższe od obowiązujących w Związku OSP, ze względu na posiadane zapasy.

Jedynie limit Złotego Znaku Związku i medalu im.  B. Chomicza wykorzystany został do 2022 r. (tzn. że nie będą one przyznawane).

Informujemy, że bezwzględnie wymagany jest właściwy formularz wniosku uwzględniający nowe przepisy RODO. Wnioski na starych drukach nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:  aktualny  druk wniosku na odznaczenia, aktualny druk wniosku dla zbiorowości oraz za wysługę lat.

Przypominamy również, że wstępną ocenę wniosków dokonuje właściwy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP , który nie może przekroczyć przyznanego na powiat limitu.