odznaczenia na 2024 r.

Informacje o nas » odznaczenia na 2024 r.

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na odznaczenia. Termin składania  wniosków upływa  29.02.2024 r.

Przypominamy również, że wstępną ocenę wniosków dokonuje właściwy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP , który nie może przekroczyć przyznanego na powiat limitu.

Informujemy również że od 01.01.2019  obowiązuje  nowy regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień,  który załączamy.

Najistotniejsze zmiany regulaminu to:

- zniesienie wysługi lat za 5 i 15 lat

- wprowadzenie odpłatności za odznaki za wysługę lat. Wysokość opłat podamy po ustaleniu ich przez Zarząd Główny ZOSP RP

Informujemy, że bezwzględnie wymagany jest właściwy formularz wniosku uwzględniający nowe przepisy RODO. Wnioski na starych drukach nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:  aktualny  druk wniosku na odznaczenia, aktualny druk wniosku dla zbiorowości oraz za wysługę lat zatwierdzony w 2019 r.