Twój slogan firmowy

OTWP

Załącznik do Uchwały Zarządu OW ZOSP RP WL

 

 

Wytyczne

do przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” są ostatnim szczeblem rozgrywek przed finałem centralnym.

 

Terminy eliminacji Turnieju:

- eliminacje środowiskowe - do końca lutego 2017 r.

- eliminacje gminne, miejskie - do 15 marca 2017 r.

- eliminacje powiatowe - do 31 marca 2017 r.

- eliminacje wojewódzkie - 28 kwietnia 2017 r.

- finał centralny - czerwiec 2017 r.

Eliminacje wojewódzkie OTWP odbędą się 28 kwietnia 2017 r. w WiM Bibliotece im. Norwida w Zielonej Górze

 

Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych:

 

I grupa - uczniowie szkół podstawowych

II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych

III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

Do finału wojewódzkiego zaproszeni zostaną zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej.

 

Eliminacje składają się z dwóch części:

- test pisemny

- finał ustny

 

Do finału ustnego wchodzi po 5 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy zdobyli największą liczbę punktów w testach pisemnych.

Uczestnicy na eliminacje wojewódzkie przyjeżdżają z opiekunem z ramienia Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Dowóz uczestników zapewnia Zarząd Gminny (równorzędny) lub Powiatowy ZOSP RP

 

Prezydium ZOW ZOSP RP WL

 

 

13 grudnia 2016 r.

 

 

Do pobrania materiały do pracy z młodzieżą

http://www.zosprp.pl/?q=content/przygotowanie-do-startu-w-otwp