Twój slogan firmowy

OTWP

Załącznik do Uchwały Zarządu  OW ZOSP RP WL

Wytyczne do przeprowadzenia  eliminacji wojewódzkich
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”


Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” są ostatnim szczeblem rozgrywek przed finałem centralnym.

Terminy eliminacji Turnieju:

- eliminacje środowiskowe - do końca lutego  2018r,.
- eliminacje gminne, miejskie - do 15 marca 2018r.
- eliminacje powiatowe - do 31 marca 2018r.
- eliminacje wojewódzkie - do końca  kwietnia 2018 r.
- finał centralny - maj/czerwiec 2018 r.
Eliminacje wojewódzkie OTWP odbędą się w kwietniu 2018 r w Zielonej Górze

Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych klasa I-VI
II grupa - uczniowie szkół podstawowych klasa VII oraz klasy II i III  gimnazjum
III grupa  - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Do finału wojewódzkiego zaproszeni zostaną zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej.

Eliminacje składają się z dwóch części:
- test pisemny
- finał ustny

Do finału ustnego wchodzi po 5 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy zdobyli największą liczbę punktów w testach pisemnych.
Uczestnicy na eliminacje wojewódzkie przyjeżdżają z opiekunem z ramienia Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Dowóz uczestników zapewnia Zarząd Gminny (równorzędny) lub Powiatowy ZOSP RP


Prezydium ZOW ZOSP RP WL

Zielona Góra, grudzień 2017 r.