Pomoc Ukrainie

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » Pomoc Ukrainie

 

 W obliczu tragedii wielu tysięcy obywateli Ukrainy nie możemy pozostać obojętni na ich los.

Naszej pomocy potrzebują strażacy ochotnicy i zawodowi z Mościsk, z którymi współpracujemy od lat.

Nie możemy pozostać obojętni na los Polaków zamieszkujących wieś Strzelczyska.

Drożejące artykuły codziennego użytku, w tym paliwo utrudnia funkcjonowanie pozostałym na miejscu mieszkańcom oraz  służbom ratowniczym.

Zwracamy się do strażaków ochotników, strażackich rodzin, przyjaciół pożarnictwa i wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie dla naszych ukraińskich przyjaciół.

Uruchomiliśmy specjalne konto bankowe, na które można dokonywać wpłat pieniężnych z dopiskiem „POMOC UKRAINIE”.

Zebrane pieniądze przekazane zostaną za pośrednictwem instytucji samorządowych na rzecz Polaków ze wsi Strzelczyska oraz na  pomoc strażakom ochotnikom i zawodowcom.

(Podstawa prawna. Utworzenie zbiórki pieniężnej jest zgodne z § 8 pkt 18 statutu Związku, który określa cel Związku – niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sfera zadań publicznych obejmuje pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.)