Projekt ustawy o OSP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze » Projekt ustawy o OSP

Druh Prezes OSP

 

Wójtowie/Burmistrzowie

 

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

 

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów OSP organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP  dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach członków OSP, działaczy Związku ale także Wójtów i Burmistrzów ponieważ proponowana ustawa przenosi wszystkie koszty funkcjonowania JRG OSP, także szkoleń,  na samorządy gminne. 

W załączeniu projekt ustawy wraz z uwagami !

Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line.

Problematykę zawartą w w/w dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.

Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

I tak;

  1. Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
  2. Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
  3. Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
  4. Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
  5. Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji:

Początek spotkań – godz. 17.00

  • W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy:
  • Uwaga: W przypadku dużej liczby zgłoszeń o możliwości zabrania głosu i kolejności decydować będzie losowanie.
  • Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.
  • Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.
  • Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.